Houderijvoorschriften

Houderijvoorschriften voor hobby- en gezelschapsdieren

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) is altijd van opvatting geweest dat wie dieren houdt ook minimaal basale kennis van het gehouden dier moet hebben. In het proces van de totstandkoming van de Positieflijst dieren is ook de overheid er inmiddels van overtuigd geraakt, dat die basale kennis nodig is om dieren verantwoord te kunnen houden. Weliswaar heeft de overheid de landbouwhuisdieren die voor de hobby worden gehouden en de hond en kat vooralsnog uitgesloten van een houderijvoorschrift, maar wij zien dat als een kwestie van tijd voordat ook deze, meest kwetsbare, diersoorten ook een houderijvoorschrift krijgen.

Het PVH is een koepelorganisatie waarin het hele brede spectrum van hobby- en gezelschapsdierenorganisaties vertegenwoordigd is. En met deze organisaties beschikken we ook over de meest actuele deskundigheid die noodzakelijk is om hobby- en gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze te houden.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit heeft dan ook haar verantwoordelijkheid genomen om voor Nederland de houderijvoorschriften met hulp van de deskundigen uit de aangesloten organisaties op schrift te stellen. Het zijn voorschriften die niet statisch zijn. Nieuwe kennis en inzichten moeten een plaats kunnen krijgen. Gemotiveerde amendementen kunnen daarom worden ingediend bij het PVH en wel per email. Deze kunnen worden verzonden naar info@huisdieren.nu

De beoordeling van de amendementen zal plaatsvinden door een commissie van soortspecialisten uit de betreffende diergroep en een onafhankelijke deskundige.

Gezien het grote aantal soorten dat in Nederland wordt gehouden, zal een complete lijst nog wel enige tijd in beslag nemen, maar we blijven er gestaag aan werken. Bedenk wel dat de houderijvoorschriften slechts de basis zijn. Van veel soorten beschikken we op onze site ook over Gidsen Goede Praktijken die uitvoeriger op het houden van de diersoorten ingaan dan de houderijvoorschriften.

Met de houderijvoorschriften hopen wij een bijdrage te leveren aan het verantwoord houden van hobby- en gezelschapsdieren in Nederland.

Ton Ebben, voorzitter PVH.

Evenhoevigen (Artyodactyla) 1.    Varkens en Pekaris
2.    Kameelachtigen
3.    Dwergherten
4.    Muskusherten
5.    Hertachtigen
6.    Holhoornigen en Gaffelantilopen
7.    Giraffen en Okapis
        
Haasachtigen (Lagomorpha) 1.    Haasachtigen
2.    Konijnen als gezelschapsdier
 
Klimbuideldieren  (Diprotodontia)  1.    Koala’s (Phascolarctidae)
2.    Wombats  (Vombatidae)
3.    Koeskoezen (Phalangeridae)
4.    Buideleekhoorns (Petauridae) 
5.    Vliegende Buidelmuizen 
6.    Kangoeroeratten (Potoroidae)
7.    Kangoeroes (Macropodidae)
 
Knaagdieren  (Rodentia)  1.    Eekhoorns
2.    Slaapmuizen
3.    Bevers
4.    Muizen – ratten enz.
5.    Springhazen
6.    Kamvingers
7.    Molratten
8.    Stekelvarkens
9.    Boomstekelvarkens
10.  Chinchilla’s
11.  Cavia’s – Mara’s
12.  Capibara
13.  Agoeti’s en Pakas
14.  Schijnratten
15.  Beverratten
16.  Hutia’s 
 
Onevenhoevigen    (Perissodactyla)  1.  Paardachtigen
2.  Tapirs
 
Roofdieren (Carnivora)  1.   Kleine katachtigen
2.   Grote katachtigen
3.   Civetkatachtigen, Madagascar   civetkatten, Parderoller en Mangoesten
4.   Hyena’s
5.   Hondachtigen
6.   Beren
7.   Marterachtigen en stinkdieren
8.   Kleine beren en kleine panda