Katten in het nieuws 2017

Katten in het nieuws 2013 – 2016

Ontmoet Maray de museumkater van Rusland.

Er zijn veel katten die in een winkel werken, of in een bibliotheek maar je hoort weinig over museumkatten. Toch bestaan ze. Hier is Maray, die al drie jaar in een Russisch kunstmuseum werkt.

Het is niet zomaar een museum, maar het Serpukhov museum voor geschiedenis en kunst. Je ziet het al een beetje op de foto: wat ze daar hebben is groot en duur spul. Hoe kom je daar nou terecht als rode kater?

Dat begon in 2016  als een 1 April grap. Hij woonde al half en half in het gebouw, en begroette daar de bezoekers. Toen schreven bewonderaars van Maray een zogenaamde sollicitatiebrief naar het museum. Die brief kwam in de media terecht en toen gingen journalisten het museum bellen.

Het museum besloot toen Maray een echte baan te geven: portier.  Hij werkt hele dagen, met pauzes. Iedereen is dol op hem en hij krijgt veel hapjes. Dat heeft ook invloed op zijn gewicht, kijk maar:

 Selfies nemen met museumbezoekers hoort er ook bij voor Maray. Het museum laat weten niet van plan te zijn nog andere katten in dienst te nemen. Geloven we dat? Welnee.

 

Bron : Huiskater Bert van 13/01/2017

Nieuw onderzoek toont aan dat katten wel eens slimmer zouden kunnen zijn dan we denken.

Van honden was al bewezen dat ze intelligente dieren zijn, maar nieuw onderzoek heeft aangetoond dat katten daar misschien wel niet voor onder moeten doen.

Japanse wetenschappers ontdekten immers dat katten even goed zijn als honden in bepaalde geheugentests. Een studie met 49 katten toonde aan dat ze – net als mensen en honden – herinneringen kunnen oproepen aan aangename ervaringen, zoals het eten van hun favoriete snack. Dat wordt ook wel het episodische geheugen genoemd. Die herinneringen worden bepaald door het individueel ervaren van iets en zijn uniek.

“Het episodische geheugen houdt verband met een introspectieve functie van het brein”, aldus psycholoog Saho Takagi van de universiteit van Kyoto. “Onze studie zou kunnen wijzen op het bestaan van een vorm van bewustzijn bij katten. Zo zouden ze het leuk kunnen vinden om aangename herinneringen op te halen, net zoals mensen dat doen.”

Voor de test moesten de katten zich herinneren uit welke kom ze hadden gegeten, met een interval van vijftien minuten. De onderzoekers ontdekten dat de dieren zich het ‘wat’ en ‘waar’ wel degelijk weer voor de geest konden halen, een onderzoek dat eerder ook al met honden gebeurde. En ze vermoeden dat het geheugen van de katten nog langer zou kunnen zijn dat het kwartiertje dat ze testten.

Emoties
En er was nog meer. De katten deden het ook even goed als honden op andere mentale tests, onder meer het beantwoorden van menselijke gebaren, gezichtsuitdrukkingen en emoties.

Relatie
“Dit onderzoek is belangrijk. Als we de katten beter begrijpen, kunnen we ook aan een betere relatie werken met de mens”, aldus nog Tagaki.

Bron : Het Laatste Nieuws van 25/01/2017

Kat de beste vriend van de mens

Twee recente studies over hoe mensen zich gedragen bij honden en katten, tonen dat die beesten wel degelijk een voorkeur hebben naar het geslacht van hun baasjes. Honden zijn sneller geneigd om zich te binden aan mannen, terwijl de band tussen katten en vrouwen dan weer sterker is.

En hoewel het woord “trouw” en “hond” onlosmakelijk verbonden zijn in ons wereldbeeld, zouden katten een diepere en complexere relatie hebben met hun baasjes, en eentje die meer lijkt op de band die we met onze kinderen hebben. De studie brengt ook iets anders naar voor: neurotische, onrustige en agressieve honden voelen zich meer aangetrokken tot mannen die psychologisch dezelfde trekjes hebben.

De twee onderzoeken vonden plaats aan de Universiteit van Wenen en het Konrad Lorenz Research Station, en ze bevestigen grotendeels trends uit andere recente studies van anthrozoölogen wereldwijd. Het feit dat honden zich sneller aangetrokken voelen tot en een intensere band hebben met mannen zou te maken hebben met hun afstamming van de wolven en de manier waarop een wolvenroedel sociaal is gestructureerd, aldus anthrozoöloge Manuela Wedl.

De studie brengt ook iets anders naar voor: neurotische, onrustige en agressieve honden voelen zich meer aangetrokken tot mannen die psychologisch dezelfde trekjes hebben.

Relatie met kat complexer

Het team onder leiding van Kurt Kotrschal concludeerde ook dat de relaties die baasjes met hun katten hebben complexer en dieper is dan die eigenaars met honden hebben. Ze evolueert ook meer, en van beide kanten. ‘Voor katten zijn relaties met hun baasjes veel meer dan puur het behoud van de affectie van de persoon die hen eten geeft’, stelt de studie. ‘Katten zijn veel meer echt sociale partners van hun eigenaars dan honden.’

Eén van de zaken die katten bijvoorbeeld doen en honden niet, is het systematisch onthouden van gestes die hun baasjes doen en die op een later tijdstip “terugbetalen”. Volgens het onderzoek lijkt de relatie van een baasje met zijn kat meer op die tussen een kind en een ouder dan dat bij een hond het geval is. ‘De onderliggende dynamiek in kat-mens relaties is quasi identiek aan die bij mens-mens relaties; een kat is vanuit relationeel standpunt in essentie een kind met een vacht.’

Bron : AD

Het kijken van kattenfilmpjes maakt je gelukkiger

Het bekijken van kattenfilmpjes is eerder afgedaan als zijnde tijdsverspilling. Niets is echter minder waar, zo blijkt uit onderzoek. Je krijgt er namelijk energie van. Door het kijken naar filmpjes met katten in de hoofdrol verdrijf je negatieve gevoelens.

Dit nieuws zal niet voor iedereen als een verrassing komen. Wel is het recentelijk voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. “Sommige mensen zijn van mening dat kattenfilmpjes niet echt een onderwerp zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Maar het is wel het meeste populaire amusement op het internet”, zegt wetenschapper Jessica Gall Myrick van de Indiana University Media School. “Als je het effect van het internet beter wilt begrijpen, kun je als onderzoeker de online-katten niet negeren”, vervolgt Myrick. Aan het onderzoek hebben 7.000 mensen deelgenomen. Hierbinnen zijn ze gevraagd naar hun kijkgedrag en gevoelens rondom kattenfilmpjes. Na het bekijken van de filmpjes gaven de respondenten aan dat ze meer energie hadden en minder negatieve emoties zoals angst, verdriet en ergernis. 75% geeft bovendien aan de filmpjes eigenlijk ‘per ongeluk’ online tegen te komen.

Bron : Dierennieuws van 12/01/201

‘Boeren in Midden-Oosten waren eersten die katten hielden als huisdieren’

De eerste huiskatten werden waarschijnlijk gefokt door door de eerste boeren die zich vanuit 
het Midden-Oosten door Europa en Azië verspreidden.

Mensen begonnen in het Midden-Oosten katten te houden in de periode dat de landbouw er zijn intrede deed, ongeveer twaalfduizend jaar geleden, zo meldt het wetenschappelijk tijdschrift Nature op basis van een Franse studie.

Uit het onderzoek blijkt dat de dieren zich in twee golven door Europa verspreidden. De eerste periode van populatiegroei begon in de zogenoemde vruchtbare sikkel, het gebied in het Midden-Oosten waar de landbouw is uitgevonden.

Aangezien het vele graan knaagdieren aantrok, kwamen er vermoedelijk ook katten af op de eerst boerderijen. Deze dieren werden vervolgens getemd, zo vermoedt hoofdonderzoekster Geigl.

De tweede golf van katten die Europa en en Azië overspoelde, kwam uit het oude Egypte. Het DNA van deze dieren kwam namelijk overeen met het DNA van katten die zijn gevonden in grafkamers van Egyptische mummies.

‘Weinig kennis’

De wetenschappers van het onderzoeksinstituut Jacques Monod in Parijs analyseerden hiervoor het DNA van 209 katten die bij archeologische opgravingen zijn gevonden. Deze opgravingen vonden plaats op meer dan dertig plaatsen in Europa, Afrika en Azië. “We weten weinig tot niets van de geschiedenis van de eerste katten”, aldus hoofdonderzoekster Eva-Maria Geigl.

Aan de hand van het mitochondriaal DNA (dat alleen wordt doorgegeven door moeder aan haar nageslacht) slaagden de wetenschappers erin om bij benadering te bepalen hoe veel katten er op verschillende momenten leefden in Europa, Azië en Afrika.

Vikingen

Opvallend is verder dat de wetenschappers ook katten hebben onderzocht die zijn aangetroffen bij archeologische opgravingen van Viking-dorpen. Vermoedelijk namen Vikingen de dieren mee aan boord van hun schepen om overlast van ratten te voorkomen.

Bron : Nu.nl van 20/09/2016

Een huisdier houdt ons gezond!

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat het hebben van huisdieren ons gezonder maakt. Hierdoor zien we ook vaak een toenemend aantal van dieren in ziekenhuizen, scholen en verpleeghuizen. Maar waarom maken huisdieren ons nou gezonder? Lees hieronder de drie redenen.

Lagere bloeddruk

Uit onderzoek van het Brooklyn College blijkt dat mensen die ene hartaanval hebben gehad, gemiddeld toch langer leefden wanener ze ene huisdier hadden. Hiernaast toonde de Queen’s University in Belfast dat het aaien van een eigen hond de bloeddruk kan verlagen.
Meer zelfvertrouwenInteractie met dieren verhoogt het niveau van het hormoon oxytocine, en dit hormoon helpt ons gelukkig te voelen en geeft zelfvertrouwen. Op de langere termijn zorgt het hormoon ervoor dat cellen sneller kunnen genezen, geeft de Universiteit van Missouri College of Veterinary Medicine aan.
Sociale steun

Het gebruik van dieren in medische instellingen wordt al meer dan 150 jaar gedaan. “Florence Nightingale erkende al dat dieren een sociale steun zijn bij geesteszieken,” zegt Aubrey Fine, klinisch psycholoog en hoogleraar aan de California State Polytechnic University. “Dieren helpen kinderen om naar een arts of psycholoog te gaan, omdat het kind op z’n gemak wordt gesteld en bereid is om meer te vertellen.”

Bron : Dierennieuws van 11/01/2017