Bestuur

Hoofdstructuur

  • Raad vanToezicht: vertegenwoordigers van de onderliggende zelfstandige koepelorganisaties;
  • Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester plus de voorzitters van de vaste Werkgroepen;
  • Voorzitter: onafhankelijke derde. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de Stichting
  • Werkgroepen: staande werkgroepen per diersoort (hond-kat) of per diergroep (vissen/ongewervelden, reptielen/amfibieën en kleine zoogdieren).
  • Projectgroepen rondom concrete diergroepoverschrijdende thema’s/ dossiers, ter advisering van het bestuur;

Raad van Toezicht

Dhr. W. van Stralen namens de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO)
Dhr. Drs. W. Wilhelm namens de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO)
Mevr. H. Boom namens de Kattenorganisaties

Bestuur:

Voorzitter vacant
Secretaris Ir. Ed.J.Gubbels;
Penningmeester mevr. A. de Kogel;
Voorzitter Werkgroep Honden vacant
Voorzitter Werkgroep Katten mevr. C. Brandt;
Voorzitter Werkgroep Kleine Zoogdieren Dhr. drs. A.P. van der Kolk;
Voorzitter Werkgroep Reptielen en Amfibieën Dhr. J. Boonstra;
Voorzitter Werkgroep Vissen en ongewervelden vacant
Voorzitter Werkgroep Vogels Ir. Ed.J.Gubbels a.i.

Secretariaat

E-mail: info@huisdieren.nu

Statuten

Organisatieschema Structuur 2013

PVH jaarcijfers 2012

PVH jaarcijfers 2013