De SectorOrganisatie PVH

Onder de lijst van aangesloten verenigingen vindt u een toelichting waarom de “SectorOrganisatie PVH” werd opgericht.

Wilt u informatie over hetgeen uw vereniging en de SectorOrganisatie PVH voor u doen, kijkt u in onderstaande lijst van aangesloten verenigingen en neemt u contact op met de vereniging waarvan u lid bent.

Reptielen/ Amfibieën

SatoLogo1Sato Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties
SATO is de vereniging die de belangen behartigt voor organisaties van koudbloedige dieren, zoals reptielen, vissen en amfibieën.

 

logo kvn-

De Kameleon Vereniging

 

 

 

logo DN

Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella’s en andere kikkers.

 

Europese Slangen vereniging

 

 

 

 

logo KFNKilli Fisch Nederland

 

 

 

logo lacerta Lacerta: Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde

 

 

 

logo nbatNBAT staat voor Nederlandse Bond Aqua Terra als de behartiger van de belangen van de houders van alle koudbloedigen in Nederlandse aquaria, terraria en paludaria. Koudbloedigen zijn dieren als kikkers, salamanders, hagedissen, slangen, vissen, lagere dieren etc., etc. Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 80 verenigingen bij de NBAT aangesloten.

 

logo nbsv Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging
De NBSV is in 1975 opgericht en heeft als doelen:
a.  het beschermen van schildpadden in de natuur en van hun natuurlijke biotoop;
b.  het bevorderen van het welzijn van schildpadden die afhankelijk zijn van de zorg door mensen;
c.  het bevorderen van het kweken van schildpadden.

 

logo PoeciliaPoecilia
Deze vereniging, die inmiddels al ruim 30 jaar bestaat, heeft zich tot doel gesteld het houden en het kweken van levendbarende tandkarpers te bevorderen. Daarnaast zijn we  de  Nederlandse guppenvereniging

 

Salamander Vereniging

 

 

logo Herpetofauna.

Stichting Herpetofauna

 

 

De Schorpioenvereniging

 

 

 

 Vogels

logo Aviornis Aviornis  Aviornis Nederland is al 35 jaar dé belangenvereniging voor liefhebbers van parkvogels en sierwatervogels

 

 

logo BECBEC Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

 

 

 

Pakara logo pakaraPakara is in Nederland een zelfstandige bond voor liefhebbers, houders en kwekers van papegaaien en kaketoes.

 

 

 

Parkieten Sociëteitlogo parkieten Soc.

 

logo de N. orde van ValkeniersOrde der Nederlandse Valkeniers

 

 

 

 

Stichting Valkerij Nederland

 

 

logo Equipage JvB

Valkerij Equipage Jacoba van Beieren

 

 

logo st. verantwoord houden roofvogels

Stichting voor verantwoord
roofvogel houden

 

 

De Volièrevriend, Zwolle

 

 

 

 

Zoogdieren

Logo Tinley DenG digiRGB-small

Tinley Academie

 

 

 

 

 

 

logo parkdierenVereniging van Parkdierenliefhebbers

 

 

logo chinchilla coalitie 1 CCHN Coalitie Chinchilla Houders Nederland

 

logo eekhoornverenigingnl-01-e1445977388150-1024x894De eekhoornvereniging

 

 

 

logo St de Fret.jpgStichting de Fret

 

 

logo St. Konijne belangen (1)Stichting Konijnen belangen

 

 

Stichting het Stinkdier

 

 

 

 

Vereniging van Mini zeboe houders  Nederland

 

 

 

logo werkgroep

Kangoeroe werkgroep

 

 

 

 

Savannah Kat Vereniging Nederland

 

 

 

CaTbanner_180by150WebCats and Tulips

De Nederlandse Tica club

 

 

logo Limbra Cat club

Limbra Cat Club

 

 

 

logo Mundikat

Mundikat

 

 

image372Nederlandse Perzen Vereniging

 

 

 

logo NRKV

Nederlandse RasKatten Vereniging

 

 

 

Nadat het PVH meer dan tien jaar op eigen kracht en voor eigen rekening (en met de zeer gewaardeerde vakinhoudelijke steun van een aantal personen en organisaties) voor de belangen van de sector opkwam, bereikten we met de komst van de Positieflijsten (sinds juni 2011) het punt, dat dit op deze wijze niet meer op te brengen is.

Als sector zou je proactief moeten inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, je zou je invloed moeten aanwenden zodra (nog voordat) er nieuwe wet- en regelgeving wordt gemaakt.

De realiteit tot nu toe was dat de sector achteraf probeerde te redden wat er te redden was. Dat, ten koste van verschrikkelijk veel vrijwilligers-uren en hoge juridische kosten. Er werden sinds juni 2011 door een kleine groep mensen letterlijk duizenden uren besteed om het dreigende onheil van de Positieflijsten af te wenden en er werden duizenden euro’s ‘juridisch’ besteed om de bij overheid af te dwingen, dat ze zich aan de geldende (haar eigen) wetgeving zou houden.

Waarom de SectorOrganisatie PVH ?

De overheid (het ministerie van EZ) praat over nieuwe wet- en regelgeving uitsluitend met de ‘grote’ stakeholders zoals de KNMvD, Dibevo, PVH, Dierenbescherming, de stichting AAP en de Dierencoalitie. Verder worden onderzoeksinstellingen (de Faculteit Diergeneeskunde en de WUR) en handhavers (NVWA, Dierenpolitie, LID) geraadpleegd.

De honderden organisaties van dierhouders worden, voor de vorm, wel ‘gehoord’, maar hebben nauwelijks invloed op het beleid. Omdat ze elk met hun eigen belangen het gesprek ingaan, worden ze te vaak tegen elkaar uitgespeeld. De belangen van al die organisaties zouden beter verwoord en gehoord moeten worden.

Vandaar dat op 18 november 2014, op initiatief van PVH, een overleg plaats vond met de organisaties in de sector waarbij werd afgesproken samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het behartigen van de belangen van de sector. De deelnemende organisaties besloten om met ingang van 2015 samen beleid te maken en uit te dragen en samen de kosten daarvan te gaan dragen.

Heel concreet betekent het besluit van 18 november 2014 dat de projectgroepen van het PVH vanaf 1 januari 2015 bij de ‘Sectororganisatie PVH’ worden ondergebracht, alleen deelnemers van de samenwerkende organisaties zullen daar vanaf die datum nog voor worden uitgenodigd. Van de deelnemers in de Projectgroep Positieflijsten namens organisaties, die zich niet aansluiten bij de Sectororganisatie betekent dit, dat van hen afscheid wordt genomen. Datzelfde beleid zal gelden voor de nog in te stellen projectgroepen ‘Bedrijfsmatigheid’ en ‘Tentoonstellingen en Beurzen’.

De kerngedachte van de Sectororganisatie is solidariteit: samen de verantwoordelijkheid nemen voor de belangen van de sector. De meeste van die belangen gelden voor vrijwel elke organisatie in de sector. Het gaat niet alleen om de bovengenoemde thema’s die in projectgroepen zijn en worden ondergebracht, het geldt evenzeer waar het opleidingen en PR betreft, de sector zal haar plek in, en invloed op, de maatschappelijke ontwikkelingen moeten behartigen, wil de dierenhobby van al die mensen in onze achterban voor de toekomst veilig worden gesteld.

Alleen als we daar met z’n allen de schouders onder zetten, kunnen we de toekomst van onze sector veilig stellen. Ik hoop van harte dat alle organisaties van houders van hobby- en gezelschapsdieren zich aansluiten bij de Sectororganisatie, we hebben ieders hulp hard nodig, we zullen elkaar vast moeten houden in een maatschappij die steeds verder vervreemdt van de dierhouderij en van onze hobby en passie.

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH