Bestuur

Hoofdstructuur

  • Raad vanToezicht: vertegenwoordigers van de onderliggende zelfstandige koepelorganisaties;
  • Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester plus de voorzitters van de vaste Werkgroepen;
  • Voorzitter: onafhankelijke derde. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de Stichting
  • Werkgroepen: staande werkgroepen per diersoort (hond-kat) of per diergroep (vissen/ongewervelden, reptielen/amfibieën en kleine zoogdieren).
  • Projectgroepen rondom concrete diergroepoverschrijdende thema’s/ dossiers, ter advisering van het bestuur;

Raad van Toezicht

  • Dhr. v.d. Kolk namens de kleine zoogdieren
  • Dhr. F. Visser namens de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO)
  • Mevr.C. Brandt namens de Katten organisaties

Bestuur:

Voorzittermevr. M. Zolik
Secretarisvacant
Penningmeestermevr. A. de Kogel;
 
Voorzitter Werkgroep Hondenvacant
Voorzitter Werkgroep Kattenmevr. K. van Leeuwen Bastiaan-Net
Voorzitter Werkgroep Kleine Zoogdierenvacant
Voorzitter Werkgroep Reptielen en AmfibieënDhr. J. Boonstra;
Voorzitter Werkgroep Vissen en ongewerveldenvacant
Voorzitter Werkgroep Vogelsvacant

Secretariaat

E-mail: info@huisdieren.nu

Statuten

Organisatieschema Structuur 2013

RSIN nummer:  8094.25.464

Het beloningsbeleid van het bestuur:
  • De bestuursleden ontvangen een kilometervergoeding van 19 cent per gereden kilometer ten behoeve van het PVH en een jaarlijkse onkostenvergoeding van €150,00 .

PVH jaarcijfers 2012

PVH jaarcijfers 2013

PVH jaarcijfers 2014

PVH jaarcijfers 2015

PVH jaarcijfers 2016

PVH jaarcijfers 2017

PVH jaarcijfers 2018

PVH jaarcijfers 2019

PVH jaarcijfers 2020