Donaties

Onze oproep aan de collectief belanghebbende IAS om financieel bij te dragen aan de strijd tegen de ten onrechte plaatsing van dier- en plantensoorten op de
zogenaamde Unie-lijst is succesvol geweest. We hebben verschillende donaties binnen gekregen en daar zijn we heel blij mee omdat we die ook echt nodig hebben om onze strijd succesvol te laten zijn. Naast de strijd tegen het ten onrechte plaatsen van dier- en plantensoorten op de Unie-lijst, wenst de Nederlandse overheid een zogenaamde positieflijst voor dieren. Alleen dieren die op deze lijst staan mogen dan nog gehouden worden.

Vanuit bepaalde politieke groeperingen en vanuit de georganiseerde anti-dierhouderij wordt aangedrongen deze lijst zo klein mogelijk te
maken. Ook op dit front voeren wij al jaren strijd. Het mag niet gebeuren dat mensen die hun dieren verantwoord houden bestolen worden van hun hobby.

Donaties om ons te steunen zijn daarom nog steeds welkom. Uiteraard kunt u de omvang van uw donatie zelf bepalen.

Rekeningnummer / IBAN: NL95RABO0385565100 t.n.v. Stichting Platform
Verantwoord Huisdierenbezit OVV: Donatie 2023