Bestuur

Hoofdstructuur

  • Raad vanToezicht: vertegenwoordigers van de onderliggende zelfstandige koepelorganisaties;
  • Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester plus de voorzitters van de vaste Werkgroepen;
  • Voorzitter: onafhankelijke derde. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de Stichting
  • Werkgroepen: staande werkgroepen per diersoort (hond-kat) of per diergroep (vissen/ongewervelden, reptielen/amfibieën en kleine zoogdieren).
  • Projectgroepen rondom concrete diergroepoverschrijdende thema’s/ dossiers, ter advisering van het bestuur;

Raad van Toezicht

Dhr. W. Calten Houwingnamens de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO)
Mevr. H. Boomnamens de Kattenorganisaties

Bestuur:

VoorzitterDhr. Drs. W. Wilhelm
SecretarisIr. Ed.J.Gubbels;
Penningmeestermevr. A. de Kogel;
  
Voorzitter Werkgroep Hondenvacant
Voorzitter Werkgroep Kattenmevr. C. Brandt;
Voorzitter Werkgroep Kleine ZoogdierenDhr. drs. A.P. van der Kolk;
Voorzitter Werkgroep Reptielen en AmfibieënDhr. J. Boonstra;
Voorzitter Werkgroep Vissen en ongewerveldenvacant
Voorzitter Werkgroep VogelsIr. Ed.J.Gubbels a.i.

Secretariaat

E-mail: info@huisdieren.nu

Statuten

Organisatieschema Structuur 2013

RSIN nummer:  8094.25.464

Het beloningsbeleid van het bestuur:
  • De bestuursleden ontvangen een kilometervergoeding van 19 cent per gereden kilometer ten behoeve van het PVH en een jaarlijkse onkostenvergoeding van €150,00 .
  • Een bestuurslid ontvangt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding ad €125,00 voor het up to date houden van de website en het secretariaat..

PVH jaarcijfers 2012

PVH jaarcijfers 2013

PVH jaarcijfers 2014

PVH jaarcijfers 2015

PVH jaarcijfers 2016

PVH jaarcijfers 2017

PVH jaarcijfers 2018

PVH jaarcijfers 2019