Bestuur

Hoofdstructuur

  • Raad vanToezicht: vertegenwoordigers van de onderliggende zelfstandige koepelorganisaties;
  • Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester plus de voorzitters van de vaste Werkgroepen;
  • Voorzitter: onafhankelijke derde. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de Stichting
  • Werkgroepen: staande werkgroepen per diersoort (hond-kat) of per diergroep (vissen/ongewervelden, reptielen/amfibieën en kleine zoogdieren).
  • Projectgroepen rondom concrete diergroepoverschrijdende thema’s/ dossiers, ter advisering van het bestuur;

Raad van Toezicht

namens de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO)
Mevr. H. Boom namens de Kattenorganisaties

Bestuur:

Voorzitter Dhr. Drs. W. Wilhelm
Secretaris Ir. Ed.J.Gubbels;
Penningmeester mevr. A. de Kogel;
Voorzitter Werkgroep Honden vacant
Voorzitter Werkgroep Katten mevr. C. Brandt;
Voorzitter Werkgroep Kleine Zoogdieren Dhr. drs. A.P. van der Kolk;
Voorzitter Werkgroep Reptielen en Amfibieën Dhr. J. Boonstra;
Voorzitter Werkgroep Vissen en ongewervelden vacant
Voorzitter Werkgroep Vogels Ir. Ed.J.Gubbels a.i.

Secretariaat

E-mail: info@huisdieren.nu

Statuten

Organisatieschema Structuur 2013

PVH jaarcijfers 2012

PVH jaarcijfers 2013

PVH jaarcijfers 2014

PVH jaarcijfers 2015

PVH jaarcijfers 2016