GGPNieuwsbriefUncategorized

Nieuwsbrief 7 juni 2023

1. We vragen de rechter de Huis- en hobbydierenlijst te vernietigen

We meldden het al in onze vorige nieuwsbrief: PVH vindt dat élk soort dier met goed dierenwelzijn te
houden valt als de juiste huisvesting en verzorging worden geboden. Wij gaan de rechter vragen om
de volledige Huis- en hobbydierenlijst te vernietigen. We hebben goede argumenten.

2. Samenwerking met Dibevo

PVH en Dibevo gaan samenwerken. Dibevo voorzag PVH al jaren desgevraagd van advies. Nu de
juridische strijd tegen de Huis- en hobbydierenlijst is begonnen gaat PVH samen met Dibevo een
stapje verder en zullen we intensief samenwerken. De eerste stap is dat PVH en Dibevo samen een
geschikte advocaat selecteren en de kosten delen. De kennis van PVH en Dibevo wordt nu gebundeld
om samen de positieflijst te vernietigen.

3. GGP’s waarborgen het dierenwelzijn (herhaling uit eerdere nieuwsbrief)

PVH ziet het opstellen van Gidsen voor Goede Praktijken (GGP’s), oftewel houderijvoorschriften, als
goed middel om een goed niveau van dierenwelzijn te bereiken. Zo weten houders waar zij aan toe
zijn en kan de overheid doelgericht handhaven. Dat betekent dat PVH een actieve rol inneemt bij het
steunen van de verenigingen en individuele houders bij het opstellen van de GGP’s. Wij gaan voor
een gedegen, kwalitatief en goed afgestemde samenwerking met de dierenhouders.
Graag gaan wij in overleg met de individuele sectorleden om nader met elkaar van gedachten te
wisselen hoe we voor uw diersoorten een GGP kunnen maken. Neemt u via de bekende kanalen
contact met ons op om een afspraak te maken? Bij voorkeur via een mail naar: info@huisdieren.nu.
Voor het opstellen van GGP’s nemen we de tijd die er voor nodig voor is en wij gaan niet onnodig
haasten. Wij zijn van mening dat het opstellen van houderijnormen een taak van de overheid is en
niet van PVH. Omdat de overheid geen houderijnormen opstelt, nemen wij het initiatief in eigen
handen met de productie van Gidsen Goede Praktijken (GGP’s) om het dierenwelzijn te waarborgen,
wat immers de doelstelling is van het PVH.