Huis- en hobbydierenlijst

Op 26 januari 2023 behandelde de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de door de Minister voorgestelde “Huis- en hobbydierenlijst”.

Wat is de Huis- en hobbydierenlijst?

De Huis- en hobbydierenlijst is de lijst waarop alle zoogdieren staan die vanaf 1 juli 2024 (dit was 1 januari 2024, zie later) gehouden mogen worden. Soorten die niet op deze lijst staan, zijn vanaf dat moment in principe verboden. De Huis- en hobbydierenlijst vervangt de huidige Positieflijst voor zoogdieren, die het houden van vrijwel alle zoogdiersoorten nog toestond.

Er is straks maar één Huis- en hobbydierenlijst: de zoogdieren die gehouden mogen worden. Er komt niet een aanvullende lijst van zoogdieren die aan houderijvoorschriften moeten voldoen om te mogen houden.

Ingangsdatum en overgangsregeling

De Huis- en hobbydierenlijst zou op 1 januari 2024 ingaan, maar die datum is inmiddels verlegd naar minimaal 1 juli 2024. Dieren van een soort die niet op de lijst staan, maar die u al in bezit hebt, mag u houden totdat ze zijn overleden. Dat is een overgangsregeling. U mag er echter niet meer mee fokken. Ook mag u per 1 juli 2024 geen nieuwe dieren meer aanschaffen van een soort die niet op de Huis- en hobbydierenlijst staat.

Ontheffing

Wilt u toch een nieuw dier aanschaffen van een soort die niet op de lijst staat of wilt u met zo’n soort fokken? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. U moet dan aantonen dat u de dieren goed en veilig houdt, en als u fokt, aan wie u de dieren overdraagt. Besluit de Minister ten onrechte aan u géén ontheffing te verlenen? Dan kan het PVH u helpen hiertegen bezwaar te maken. Als uw vereniging lid is van het PVH dan schakelen wij hiervoor onze jurist in. De precieze voorwaarden voor juridische bijstand stellen we nog op.

Het standpunt van PVH

PVH vindt dat het houden van een diersoort niet verboden mag worden als het dierenwelzijn in orde is en er geen sprake is van gevaar voor de mens. Wij vinden een voldoende dierenwelzijn een absolute voorwaarde om dieren te mogen houden. Er ontbreken nu echter allerlei soorten aan de lijst terwijl die heel goed gehouden kunnen worden. Tegelijkertijd staan er sommige soorten wél op de lijst die helemaal niet zo goed gehouden kunnen worden. De methodiek die is gebruikt om de positieflijst op te stellen, is discutabel. Soorten die leiden tot de meeste welzijnsproblemen, zoals honden, katten en cavia’s, mogen van de Minister vrij gehouden worden. Terwijl soorten als de Russische dwerghamster en Japanse lissen (eekhoorns) níet op de lijst van de Minister staan, terwijl geen welzijnsproblemen bekend zijn omtrent het houden van deze soorten. De lijst van de Minister is willekeurig en niet wetenschappelijk. 

Gaat PVH stappen ondernemen?

Ja. Zodra het mogelijk is om procedures te starten tegen de Huis- en hobbydierenlijst, doen we dat. Op dit moment overleggen we met onze jurist over de te volgen juridische strategie. De jurist, een advocaat met veel verstand van zaken, schakelen wij samen met Dibevo in. Waarom samen met Dibevo? De reden hiervoor is kort en simpel: niet alleen de houders worden getroffen door de Huis- en hobbydierenlijst, maar ook de fokkers en de diervoerderindustrie. Samenwerken leidt tot meer financieel vermogen en bundeling van kennis. 

Niet aangesloten bij PVH?

Het principe van PVH is Samen Sterk. De werkwijze die de overheid volgt bij de zoogdieren, zal ook worden toegepast op de andere diergroepen, zoals bijvoorbeeld vogels en reptielen. Als alle specialistenverenigingen zijn aangesloten bij PVH, dan staan we samen sterker. En niet onbelangrijk: als de diersoorten waar uw vereniging voor staat “aan de beurt zijn”, zijn we er met z’n allen ook voor u. De leden van uw vereniging kunnen dan bovendien rekenen op juridische ondersteuning door het PVH als zij hun dieren aantoonbaar goed houden