Deelnemers

De Stichting heeft een achterban gecreëerd bestaande uit een combinatie van diergerichte onderwijsinstellingen en meer dan 300.000 georganiseerde gezelschapsdierenhouders. Daarmee is meer dan 90% van het aantal georganiseerde huisdierenbezitters vertegenwoordigd in de Stichting. Zo is er een breed gespreksplatform gevormd ten behoeve van dieren en dierhouders in het overleg met onder andere het Ministeries van LNV. Met behulp van werkgroepen, bestaande uit deskundigen, wordt nieuwe kennis gegenereerd, samengebracht en verspreid onder kennisinstellingen, georganiseerde -en ongeorganiseerde dierhouders.

Hieronder vindt u per werkgroep alle aangesloten organisaties op alfabetische volgorde. Daarna volgt een lijst met kenniscentra waarmee de Stichting samenwerkt.

Werkgroep Honden
Werkgroep Katten
Werkgroep Kleine Zoogdieren
Werkgroep Reptielen en Amfibieën
Werkgroep Vissen en Ongewervelden
Werkgroep Vogels
Kenniscentra

Werkgroep Honden

Aequor
Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf (ABHB)
ALPHA
Dogvision
Genetic Counselling Services
Hondenbescherming
Huisdier Kennis Instituut
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)

Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV)
Kynologisch Centrum Quiebus
Kynotrain
Martin Gaus Gedragscentrum
O&O Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvang en -Opvoeding
Practical Training Center PTCdier
Tinley Adviesbureau
Van Hall Larenstein
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND
Wageningen Universiteit en Research Center (WUR)

Werkgroep Katten

Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK)
Felikat
Genetic Counselling Services
Huisdier Kennis Instituut
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)
Mundikat
Nederlandse Raskatten Vereniging (NRKV)
Practical Training Center PTC dier
Praktijk voor Kattengedrag Mw. Drs. Liesbeth Puts
Stichting Kattenbescherming Nederland
Stichting Kwalitatieve Gedragstherapie voor Katten (St. KGK)
Stichting OP Cat Fancy
Tinley Adviesbureau
Vereniging Kattenzorg Den Haag
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)

Werkgroep Kleine Zoogdieren

Eekhoornliefhebbersclub
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)

Practical Training Center PTC dier
Stichting De Fret

– Stichting Konijnenbelangen
– Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Werkgroep Exotische Zoogdieren Nederland (WEZN)

Werkgroep Reptielen en Amfibieën

Archaeopteryx
Dendrobatidae Nederland
European Studbook Foundation (ESF)
ESV
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)
Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)
Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta (NVHT)
Salamandervereniging
SERPO Reptielenzoo
Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL

Werkgroep Vissen en Ongewervelden

Archaeopteryx
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)
Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)
Nishikigoi Vereniging Nederland
Ornamental Fish International
Stichting Vissenbescherming
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Werkgroep Vogels

Archaeopteryx
Aviornis International Nederland
– Algemene Bond van Vogelhouders
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD)
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO)
Pakara
Parkieten Societeit
Tinley Adviesbureau
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl)
Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)

Kenniscentra

HAS Den Bosch
Practical Training Center PTC+
STOAS
– Universiteit van Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Gedragskliniek Dier in Wetenschap en Maatschappij
Van Hall Larenstein
Wageningen Universiteit en Research Center (WUR)
Genetic Counselling Services
Dierenwelzijnsweb