GGPNieuwsbriefPositieflijstUncategorized

Nieuwsbrief 18 juni 2023

Nieuwsbrief 18 juni 2023

Uitstel invoering Huis- en hobbydierenlijst

De Minister heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij het niet redt om de Huis- en Hobbydierenlijst op 1 januari 2024 van kracht te laten worden. Op z’n vroegst wordt deze lijst nu op 1 juli 2024 ingevoerd. Tot op zekere hoogte is dit goed nieuws: we hebben een half jaar extra om de juridische procedure tegen de Huis- en hobbydierenlijst voor te bereiden. We kunnen echter niet achterover leunen: de Minister is vast van plan om de lijst door te zetten.

Samenwerking met de Nederlandse overheid

Voorzitter Marysia Zolik had onlangs op uitnodiging van RVO een gesprek op het ministerie over het opstellen van Gidsen Goede Praktijken (GGP’s). De gesprekspartners blijken gecharmeerd van de aanpak die PVH voorstaat; het ministerie heeft aangeboden nauw met PVH samen te werken op dit thema om tot een goede beoordeling van de GGP’s te komen.

Europese samenwerking

Met het invoeren van een Huis- en hobbydierenlijst is Nederland absoluut niet uniek. In onder meer Spanje, Frankrijk, België en Slovenië zijn al lijsten actief. Natuurlijk lopen ook daar houderij-organisaties naar de rechter. Het grote gevaar is natuurlijk dat ook de Europese Unie z’n zinnen heeft gezet op het invoeren van een positieflijst. Daarom is het ontzettend belangrijk dat houderij-organisaties in Europa samenwerken door informatie en juridische argumenten uit te wisselen en gezamenlijk te lobbyen in Brussel.

PVH neemt actief deel aan de internationale samenwerking. Meest tastbaar was het interview dat voorzitter Marysia Zolik en bestuurslid Floris Visser onlangs in Spanje gaven, zie onderstaande video!

Met vriendelijke groet,

Bestuur van PVH