Home

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.

 “SectorOrganisatie PVH” 

29-06-2021UPDATE:

Een aanvulling op artikel 2.1 van de Wet dieren 29-06-2021

Succes Dier&Recht: NVWA moet fokkers Franse bulldogs inspecteren

Honden fokkers verplicht UBN nummer

April: maand van de `Parasiet’

Wob een Flop?

Pijn bij Honden

Katten

Postieflijst 2019      

Neem geen dier vanwege Corona 

Agenda                     

13-06-2021

10-04-2021

01-04-2021

18-02-2021

15-02-2021

26-01-2021

11-05-2020

19-11-2020

15-02-2021