Home

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.

 “SectorOrganisatie PVH” 

Interview met de nieuwe voorzitter Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

Peter gaat in gesprek met Marysia Zolik, de nieuwe voorzitter van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) bij haar in haar achtertuin.
Ze bespreken de nieuwe aanpak van de Huis- en Hobbydierenlijst, waar de dieren opstaan die je als particulier wel mag houden. De overheid heeft maar 30 zoogdiersoorten op  de Huis- en Hobbydierenlijst staan.
De PVH vindt dat er veel meer diersoorten gehouden kunnen worden. Wel is een goede voorlichting van de (toekomstige) eigenaar noodzakelijk.

Gidsen Goede Praktijken nieuwe stap PVH. In deze (digitale) Gidsen Goede Praktijken staat de basale kennis voor de welzijnseisen van de gehouden diersoort(en), tevens ook adviezen voor huisvesting en inrichten van het verblijf. De adviezen sluiten aan bij het natuurlijk gedrag van de dieren.