Home

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.

 “SectorOrganisatie PVH” 

29-06-2021UPDATE:

Een aanvulling op artikel 2.1 van de Wet dieren 29-06-2021

Postieflijst 2019                                                                          19-11-2021

Stop illegale Dierenhandel                                                        09-11-2021

Honden fokkers verplicht UBN nummer                                 10-04-2021                       

Wob een Flop?                                                                           15-02-2021

Pijn bij Honden                                                                           26-01-2021

Neem geen dier vanwege Corona                                            15-02-2021