Vissen & Ongewervelden

De aanschaf van een aquarium en vissen

Cichlide ( Lotty Sonnenberg)
Cichlide ( Lotty Sonnenberg)

Om succesvol een aquarium te kunnen opzetten en deze gezond te houden, moet men zich goed voorbereiden. Dit kan in de aquariumspeciaalzaak, bij verenigingen van aquariumliefhebbers en door het lezen van literatuur en het zoeken van informatie op internet.

Een veel gemaakte fout bij de aankoop van een aquarium is om meteen na thuiskomst alle onderdelen in de bak te zetten en direct daarna het water en de vissen er in te doen. Eerst moeten de bodembedekking, de planten, de pomp, het filter worden geinstalleerd en daarna wordt voorzichtig water toegevoegd. Laat dit geheel minstens een week, liever twee weken draaien. Controleer met een testset of nog ammoniak of nitriet in het water aanwezig is en doe er pas vissen in als geen ammoniak of nitriet meer is aan te tonen.

Er zijn vele maten en vormen aquaria verkrijgbaar. Vaak wordt de grootte van het aan te schaffen aquarium bepaald door de beschikbare ruimte in huis, en door de financieen, uiteraard. Maar let er dat voor het welzijn van de vissen, het volume van water in de tank bepalend is. Vissen die uiteindelijk groot worden, in grote groepen samenleven, of die van nature onderling agressief zijn, hebben een grotere tank nodig (kijk hiervoor bij hoofdstuk Soorten).

Een grotere bak is ook minder onderhevig aan storende invloeden van buitenaf en is daardoor voor een beginnende aquariumhouder verkiesbaar voor de welzijn van de vissen boven kleinere aquarium maten. In een miniatuur tank passen vreedzame miniatuur vissen! Maar er is veel ervaring nodig om een miniatuur tank stabiel te houden.

Er is volop keuze in het soort aquarium: koud of tropisch, zoet of zout, gezelschap of biotoop, zacht of hard, etc, etc. In een tropisch zoetwater-aquarium worden bij een temperatuur van 22-29 ºC voornamelijk planten en vissen gehouden. De minimum inhoud is 50 liter.

(NBAT)
(NBAT)

Vanzelfsprekend is een koudwater-aquarium, waarvan de temperatuur gelijk is aan de kamertemperatuur, met goudvissen of sluierstaarten het eenvoudigste om mee te beginnen. Kommen worden beschouwd als niet geschikt voor welke vis dan ook en worden daarom met klem afgeraden. Er zijn speciale en eenvoudige goudvisaquaria in de handel verkrijgbaar. Wel dient ook in een klein aquarium te worden gezorgd voor beweging van het water (pompje).

Vuistregels

– In een zoetwater-aquarium moeten eerst de planten goed groeien voordat de vissen er in mogen. Deze wachttijd is nodig voor een goede bacteriële (biologische) ontwikkeling.
– Zet een aquarium in een donkere hoek van de kamer. Veel (zon)licht kan leiden tot overmatige algengroei.
– Een stevige, vlakke ondergrond is vereist in verband met het grote gewicht van een aquarium.
– Er zijn een aantal spullen nodig om een aquarium op te zetten en te verzorgen. Zie hiervoor hoofdstuk Lijst benodigdheden.

Het inrichten van een aquarium

(NBAT)
(NBAT)

Start met een relatief groot aquarium en dus geen kom of klein bakje. Breng een water (bestendige) thermometer aan. Gebruik grof grint (ca 3-4 mm. korreldoorsnee) of zand als bodembedekking voor planten; als richtlijn wordt aangegeven ongeveer 1 kg per 4 liter water. Planten zorgen voor schuilplaatsen en zijn decoratief.
Bovendien verbruiken levende planten afvalstoffen, zoals nitraten, fosfaten en koolzuurgas. Dit laatste wordt omgezet in zuurstof. Begin met relatief sterke echte waterplanten en niet te grote planten. Naast planten kunnen stukken steen, rots of hout als schuilplaats dienen voor de vissen en als decoratie dienen. Voor gebruik deze goed schoonmaken en met kokend water afspoelen. Vul de bak daarna met water.

 • Verlichting is nodig voor de stofwisselingsprocessen in het aquarium en hiervoor worden meestal TL-buizen gebruikt die meer licht en minder warmte geven dan een peertje. Bovendien wordt het licht beter verdeeld over het aquarium. Zoek lampen waarbij de planten goed groeien. Voor een aquarium wordt als norm gehanteerd: 1 Watt TL per dm2 oppervlak bij een hoogte van 30 cm. Bij een hoogte van 40 cm wordt dit 1,5 tot 2 Watt TL per dm2.
 • De afvalstoffen van de planten en de vissen moeten samen met voedselresten worden verwijderd. Grove delen kunnen worden afgeheveld en het fijnere vuil wordt door een filter verwijderd. We onderscheiden mechanische filtratie in watten of grof zand die het grove vuil verwijdert; actieve koolfiltratie die organische stoffen bindt en een biologisch filter. Bij deze laatste zetten bacteriën de organische stoffen om of breken deze af. Filters dienen permanent in gebruik te zijn.
 • Plaats een goed filter en zet de pomp aan. Met beluchting vindt waterbeweging plaats en kan een betere gasuitwisseling plaatsvinden. Bovendien blijven afvalstoffen beter zweven waardor ze door het filter verwijderd kunnen worden. Laat dit geheel twee weken draaien en ververs eenmaal per week eenderde deel van het water en reinig het filter. Koop pas daarna enkele vissen (platy’s, guppen, goudvissen, kijk bij hoofdstuk Soorten voor informatie over deze soorten) en wen ze over in het aquarium.
  Vraag advies aan de aquarium speciaalzaak. Dankzij verlichting kunnen we de vissen en de planten in het aquarium niet alleen goed zien, maar het is ook van groot belang voor de groei van de planten. Verlicht ongeveer 14 uur per dag en doe de verlichting ’s nachts uit.
 • Ververs iedere week voor de helft het water gedurende drie weken, daarna iedere twee weken ongeveer tien tot vijftien procent. Let er op dat de temperatuur van het verse water gelijk is aan het aquariumwater. Controleer het water eventueel op nitriet en ammonium of laat dit doen door de winkel. Beide stoffen mogen met slechts een spoortje in het water aanwezig zijn. Gewoon kraanwater is geschikt tenzij het leidingwater chloor bevat. Dan moet het eerst een poosje doorborrelen om het chloor te verwijderen.
 • Wacht tot de planten zijn aangeslagen, het zweefvuil is bezonken en het biologisch evenwicht is bereikt, dat wil zeggen dat bacteriegroei in water, bodem en filter plaatsvindt.
 • Koop pas daarna de vissen en laat u bij de soortkeuze adviseren. Bij het uitzoeken kan gelet worden of de vissen geen afwijkingen vertonen (zie verder onder “gezondheid”). Tussen de inrichting van het aquarium en het juiste moment voor de aanschaf van vissen kan soms wel enkele weken zitten. Bedenk dat vissen groeien en na verloop van tijd vanzelf meer ruimte vragen.
 • Als U vissen tijdelijk door iemand laat verzorgen volg dan de instructies zoals aangegeven bij het hoofdstuk Vakantie en vergeet niet om Uw contactgegevens achter te laten.
 • Antennebaarsje (Aqualog)
  Antennebaarsje (Aqualog)