Maatregelen tegen hittestress bij aquariumdieren

Algemeen

Controleer de werking van thermometer, meetapparatuur.

Noteer temperaturen per dag, tijdstip en meetpunt(en) om het effect van de maatregelen vast te leggen. Een hittegolf is tenslotte een zeldzaam fenomeen.

Probeer de ruimte waar het aquarium staat koel te houden door:

  • zonwering te gebruiken
  • goed te ventileren
  • lichtkap open te zetten
  • eventueel een deel van de verlichting tijdelijk uit te schakelen

In zoetwateraquaria:

  • koelen door ijsblokjes (buiten bereik van de vissen) in het aquariumwater te laten smelten (gangbaar)
  • een koelelement uit de vriezer in een goed afgesloten, vacuum gezogen plastic zak, in het water te hangen
  • een koelaparaat in de circulatie op te nemen (uitzonderlijk)
  • zorg dat er een beluchtings installatie (periuodiek) aan staat. Warm water kan minder zuurstof bevatten. Observeer ademhalingsfrequentie bij uw vissen!

In zeewater aquaria:

  • koelen met ijsblokjes (beperkt mogelijk vanwege wisseling in zoutgehalte)
  • een koelapparaat in de circulatie op te nemen