Gidsen Goede Praktijken

Hier zullen de Gidsen Goede Praktijken (GGP) komen te staan. In deze GGP’s staan de basale kennis voor de welzijnseisen van de gehouden diersoort(en), tevens ook adviezen voor huisvesting en inrichten van het verblijf. De adviezen sluiten aan bij het natuurlijk gedrag van de dieren.

Wij zullen aankondigen wanneer en welke GGP’s op de website worden gezet.

GGP

Het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) heeft een aantal gidsen voor goede praktijken ontwikkeld om richtlijnen en advies te bieden aan huisdiereigenaren en professionals in de huisdierenindustrie. Deze gidsen hebben als doel om verantwoord huisdierenbezit te bevorderen en het welzijn van huisdieren te waarborgen. Enkele voorbeelden van gidsen voor goede praktijken die door het PVH worden aanbevolen, zijn:

  1. Gids voor huisvesting: Deze gids geeft advies over de juiste huisvesting en leefomgeving voor verschillende soorten huisdieren. Het omvat informatie over de benodigde ruimte, inrichting, veiligheid en comfort voor het welzijn van het dier.
  2. Gids voor voeding: Deze gids biedt richtlijnen voor de juiste voeding en voedingsbehoeften van huisdieren. Het bevat informatie over het kiezen van gezonde voeding, de juiste porties, het voorkomen van obesitas en het voldoen aan specifieke dieetbehoeften van verschillende diersoorten.
  3. Gids voor gezondheid en welzijn: Deze gids behandelt verschillende aspecten van de gezondheid en het welzijn van huisdieren. Het bevat advies over preventieve zorg, vaccinaties, parasietenbestrijding, gedrag, socialisatie en stressmanagement. Deze gids richt zich op het verantwoord fokken van huisdieren. Het bevat richtlijnen met betrekking tot selectie van ouderdieren, gezondheidstests, genetica, sociaal welzijn en zorg voor pups/kittens.

Het PVH streeft ernaar om regelmatig nieuwe gidsen en richtlijnen te ontwikkelen op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de huisdierenwereld. Het is raadzaam om de officiële website of publicaties van het PVH te raadplegen voor de meest recente gidsen voor goede praktijken en adviezen.