Uncategorized

Nieuwsbrief 23 mei 2024

Nieuwsbrief 23 mei 2024

1.Huis- en hobbydierlijst gaat op 1 juli 2024 in

Begin mei ‘24 heeft de minister de huis- en hobbydierenlijst gepubliceerd. De lijst treedt in werking

op 1 juli 2024. We hebben tot medio juni ’24 om bezwaar aan te tekenen. Zodra de minister een zgn.

beslissing op bezwaar heeft genomen, gaan we naar de rechter. Het aantekenen van bezwaar en de

rechtszaak hebben geen opschortende werking; zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan,

dient eenieder zich aan de lijst te houden.

PVH en Dibevo hebben inmiddels hun gezamenlijke advocaat uitgebreid geïnformeerd over de ins en

outs met betrekking tot de huis- en hobbydierenlijst. De advocaat is nu bezig met het opstellen van

het bezwaarschrift en we zullen tijdig bezwaar aantekenen. Zodra het bezwaarschrift is ingediend bij

de minister, delen wij dit met u.

2.Uitspraak in zaak oud-voorzitter

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u over het feit dat er een rechtszaak loopt tussen de

oud-voorzitter en PVH. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan in deze zaak. Het bestuur van

PVH is op alle vlakken door de rechtbank in het gelijk gesteld en de oud-voorzitter is veroordeeld tot

het betalen van de proceskosten.

We gaven eerder al aan respect te hebben en te houden voor de energie en het enthousiasme van

de oud-voorzitter tijdens zijn periode voor PVH, ongeacht de uitkomst van de rechtszaak. Wij gaan

daarom niet in op vragen over individuele personen. We vertrouwen op uw begrip.

3.We zoeken enkele extra bestuursleden

Het bestuur van PVH is op zoek naar versterking. Om het team uit te breiden en om enkele lang

zittende bestuursleden op eigen verzoek te vervangen. Denkt u iemand te kennen die uitermate

geschikt is voor een bestuursfunctie, of bent u dat zelf, neem contact met ons op!

Het bestuur PVH

Contact: secretaris@huisdieren.nu