NieuwsbriefPositieflijstUncategorized

Nieuwsbrief 2 mei 2023

1. We gaan een nieuwe voorzitter voor de projectgroep ‘GGP en Juridische zaken’
vinden

Op 19 april jl. heeft de voorzitter van de PVH-projectgroep ‘GGP en Juridische Zaken’ besloten om de werkzaamheden die zij als voorzitter onder de vlag van PVH uitvoerde, neer te leggen. Zij gaat voortaan als zelfstandig ondernemer soortgelijke werkzaamheden aanbieden. Natuurlijk vinden wij
dit als PVH erg jammer, al hadden we regelmatig verschillen van mening met haar. Wij willen onze voormalige voorzitter van de projectgroep ‘GGP en Juridische Zaken’ bedanken voor haar inzet en energie. Door de projectgroep, met o.a. inbreng van de voorzitter, is de eerste GGP
bijna voltooid.

We gaan nu een nieuwe voorzitter voor deze projectgroep vinden. We komen graag in contact met mogelijke kandidaten.

2. Bijstelling juridische koers: we willen de volledige Huis- en hobbydierenlijst van
tafel

Het bestuur van PVH heeft op woensdag 26 april unaniem besloten om de juridische strategie bij te
stellen en de rechter te vragen om de volledige Huis- en hobbydierenlijst te vernietigen.
De juridische strategie die PVH tot voor kort heeft gevolgd was erop gebaseerd dat niet de volledige
positieflijst zou worden vernietigd en de procedures zouden er op zijn gericht om alleen het verbod
op goed te houden soorten te laten vernietigen door de rechter en de positieflijst zelf in stand te
houden. Wij passen nu onze strategie aan omdat we vinden dat élke soort met goed dierenwelzijn te
houden is als de juiste huisvesting en verzorging worden geboden. Het onderscheid tussen goed te
houden soorten en niet goed te houden soorten, is in feite dus niet van belang.

3. GGP’s leidend in streven naar dierenwelzijn

PVH ziet het opstellen van Gidsen voor Goede Praktijken (GGP’s), oftewel houderijvoorschriften, als enige goede optie om een goed dierenwelzijn te bereiken. Alleen op die manier weten houders waar zij aan toe zijn en kan de overheid doelgericht handhaven. Dat betekent dat PVH een actieve rol
inneemt bij het steunen van de verenigingen en individuele houders bij het opstellen van de GGP’s. Wij gaan voor een gedegen, kwalitatief en goed afgestemde samenwerking met de dierenhouders. Graag gaan wij in overleg met de individuele sectorleden om nader met elkaar van gedachten te
wisselen hoe we voor uw diersoorten een GGP kunnen maken. Neemt u via de bekende kanalen contact met ons op om een afspraak te maken? Bij voorkeur via een mail naar: info@huisdieren.nu

4. Op zoek naar een gedreven en geschikte advocaat

Op 26 april 2023 heeft het bestuur van PVH besloten niet in te gaan op een nieuw aanbod dat de
voormalige voorzitter van de PVH-projectgroep ‘GGP en Juridische Zaken’ aan het bestuur van PVH
deed. Wij hebben besloten een vakbekwame advocaat te vinden en wij stellen aan de nieuwe
juridische partner een aantal voorwaarden:

  1. PVH bepaalt wat de inzet van de juridische procedure is, niet de jurist. De jurist voert in opdracht
    van PVH de juridische procedures uit op basis van zijn specialistische juridische kennis.
  2. De jurist heeft de focus op PVH en werkt discreet. Onthoudt zich van uitlatingen naar derden toe
    over interne bestuurlijke en persoonlijke kwesties.
    PVH zoekt doorlopend samenwerking met gelijk gestemde partijen.