NieuwsbriefPersberichtPositieflijstUncategorized

PERSBERICHT reactie PVH hertenkampen

Maatregelen hertenkampen volstrekt onnodig, verbod zal geen standhouden De Minister van LNV hee9 met grote stelligheid aangegeven dat vanaf 1 januari 2024 hertenkampen niet meer met damherten mogen fokken en geen nieuwe damherten meer mogen houden. Daarbij verwijst de Minister naar de nieuwe Huis- en hobbydierenlijst.

Sommige gemeenten, zoals Den Bosch, nemen nu al drastische maatregelen om fok te voorkomen, met alle drama’s van dien: stabiele kuddes worden uit elkaar gehaald en dieren worden permanent gesteriliseerd, met als gevolg dat de natuurlijke leefwijze van de dieren onmogelijk wordt gemaakt. Daarbij is de leefwijze in een harem, een bok met meerdere hinden, en het krijgen van jongen essentieel. Ook leiden deze maatregelen tot een gewis einde aan de prachtige hertenkampen.

Daarbij is het zeer onwaarschijnlijk is dat het verbod voor de rechter stand gaat houden. Dit verbod is namelijk alleen gebaseerd een korte beschrijving van de fysieke kenmerken van damherten met verwijzing naar wat algemene wetenschappelijke literatuur waarin deze kenmerken worden genoemd. De Minister had moeten laten beoordelen wat de kans is dat er zich daadwerkelijk ongelukken voordoen en hoe ernstig deze zijn. Dit hee9 de Minister helemaal niet gedaan. Daarmee wordt volgens eerdere uitspraken van de Nederlandse en Europese rechter niet voldaan aan de eisen aan zorgvuldigheid en transparante, wat eerder al leidde tot vernietiging van huisdierlijsten in zaken die het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) aanspande. Het Platform voor Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) laat bij monde van voorzitter Marysia Zolik weten het besluit van de gemeenten, die nu al onomkeerbare maatregelen nemen om fok te voorkomen, zeer te betreuren. “Volstrekt onnodig en niet in het belang van de dieren”, aldus mevrouw Zolik. Ook dit keer zal het PVH naar de rechter stappen om de totaal niet onderbouwde verboden op een groot aantal diersoorten aan te vechten. “Wij kunnen gemeenten die ten onrechte menen dat het verbod een vaststaand feit is, helpen om hun hertenkampen te behouden”, biedt het PVH bij monde van Marysia Zolik, voorzitter, aan. Het PVH roept alle hertenkampen op om contact op te nemen met het PVH en samen de hertenkampen
voor de toekomst veilig te stellen.