GGPNieuwsbriefPositieflijst

Huis- en hobbydierenlijst

Op 26 januari 2023 behandelde de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de door de Minister voorgestelde “Huis- en hobbydierenlijst”.

Wat is de Huis- en hobbydierenlijst?

De Huis- en hobbydierenlijst is de lijst waarop alle zoogdieren staan die vanaf 1 januari 2024 gehouden mogen worden. Soorten die niet op deze lijst staan, zijn vanaf dat moment in principe verboden. De Huis- en hobbydierenlijst vervangt de huidige Positieflijst voor zoogdieren, die het houden van vrijwel alle zoogdiersoorten nog toestond.

Ingangsdatum en overgangsregeling

De Huis- en hobbydierenlijst gaat in op 1 januari 2024. Dieren van een soort die niet op de lijst staan, maar die u al in bezit hebt, mag u houden totdat ze zijn overleden. Dat is een overgangsregeling. U mag er echter niet meer mee fokken. Ook mag u per 1 januari 2024 geen nieuwe dieren meer aanschaffen van een soort die niet op de Huis- en hobbydierenlijst staat.

Ontheffing

Wilt u toch een nieuw dier aanschaffen van een soort die niet op de lijst staat of wilt u met zo’n soort fokken? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. U moet dan aantonen dat u de dieren goed en veilig houdt, en als u fokt, aan wie u de dieren overdraagt. Besluit de Minister ten onrechte aan u géén ontheffing te verlenen? Dan kan het PVH u helpen hiertegen bezwaar te maken. Als uw vereniging lid is van het PVH dan schakelen wij hiervoor onze juriste in. De precieze voorwaarden voor juridische bijstand stellen we nog op.

Het standpunt van PVH

PVH vindt dat het houden van een diersoort niet verboden mag worden als het dierenwelzijn in orde is en er geen sprake is van gevaar voor de mens. Wij vinden een voldoende dierenwelzijn een absolute voorwaarde om dieren te mogen houden. Er ontbreken nu echter allerlei soorten aan de lijst terwijl die heel goed gehouden kunnen worden. Tegelijkertijd staan er sommige soorten wél op de lijst die helemaal niet zo goed gehouden kunnen worden. De methodiek die is gebruikt om de positieflijst op te stellen, is discutabel.

Gaat PVH stappen ondernemen

Ja. Zodra het mogelijk is om procedures te starten tegen de Huis- en hobbydierenlijst, doen we dat. Op dit moment overleggen we met onze juriste over de te volgen juridische strategie. Wij doen ons best om uiterlijk 3 februari 2023 de bij ons aangesloten verenigingen te informeren over de werkwijze die we volgen.

Niet aangesloten bij PVH

Het principe van PVH is Samen Sterk. De werkwijze die de overheid volgt bij de zoogdieren, zal ook worden toegepast op de andere diergroepen, zoals bijvoorbeeld vogels en reptielen. Als alle specialistenverenigingen zijn aangesloten bij PVH, dan staan we samen sterker. En niet onbelangrijk: als de diersoorten waar uw vereniging voor staat “aan de beurt zijn”, zijn we er met z’n allen ook voor u. De leden van uw vereniging kunnen dan bovendien rekenen op juridische ondersteuning door het PVH als zij hun dieren aantoonbaar goed houden