Afstandsdieren

j0402077

Afstandshonden zijn onder meer honden waarvan de eigenaar afstand heeft gedaan door ze naar het asiel, de rasvereniging/ fokker terug te brengen of een herplaatsingsdienst in te schakelen. De redenen van afstand zijn vaak heel verschillend. Helaas ligt er vaak een ondoordachte aanschaf aan ten grondslag. De eigenaar heeft zich niet goed gerealiseerd dat het hebben van een hond toch wel erg veel tijd, aandacht en energie kost.

Asielen

In de Nederlandse asielen wordt ieder jaar een groot aantal honden opgenomen die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. En al die honden hebben hun eigen individuele karakter. Er zitten honden met probleemgevend gedrag, dat veelal veroorzaakt is door een verkeerde opvoeding of omgang van de eigenaar. De hond blijkt zich in een nieuwe situatie heel anders (beter) te kunnen gedragen. Soms is alleen al verandering van baas en omgeving voldoende voor verbetering. Het kan ook zo zijn dat de nieuwe baas moet beschikken over veel kennis van zaken, geduld en liefde om een angstige, achterdochtige hond te veranderen in een blije hond die weer vertrouwen in de mens heeft. Maar er zitten ook honden in het asiel die volkomen probleemloos zijn en vanwege bijvoorbeeld gewijzigde woon- of gezinsomstandigheden van de vorige eigenaar in het asiel terechtgekomen zijn.

Afstand doen aan het asiel is al lang niet meer de enige mogelijkheid om een nieuw huis voor een hond te vinden. Er zijn ook steeds meer herplaatsingsdiensten in Nederland, waarbij de hond vanuit de eigenaar, en soms via gastgezinnen, wordt geplaatst.

Fokkers en rasverenigingen

Naast asielen en herplaatsingsdiensten zijn er ook fokkers en rasverenigingen die zich bezighouden met het herplaatsen van honden van dat betreffende ras en is herplaatsing en opvang goed geregeld. Bij het merendeel van de fokkers wordt overeengekomen dat bij afstand het dier terug gaat naar de fokker, die voor herplaatsing zorgt. Ook regelen de meeste rasverenigingen opvang en herplaatsing. Voordeel in deze trajecten is dat de kennis over het type dier aanwezig is. Ook de nieuwe eigenaren zijn vaak al bewuster bekend met het type hond, waarvoor ze gekozen hebben. De kans van slagen is dan groot.

Oudere afstandshonden

Die kans van slagen is minder groot bij afstandshonden die al een vrij hoge leeftijd hebben. Om in de belangen van deze oudere honden te voorzien, is er in Nederland een aantal permanente opvangadressen voor oudere honden gerealiseerd. Ondanks hun hoge leeftijd komt het gelukkig steeds vaker voor dat deze ‘oudjes’ nog geplaatst worden bij een nieuwe eigenaar. Veelal zijn dit eigenaren ‘op leeftijd’ die niet meer een hele jonge hond willen uit angst dat deze ze ‘overleeft’.

hond_aan_lijn

Ondoordachte aanschaf

Veel honden worden weggedaan vanwege een ondoordachte aanschaf. Om dit te voorkomen, raden we toekomstige hondenbezitters aan zich goed af te vragen of een hond wel in hun leven past en of ze een hond kunnen bieden wat hij nodig heeft. Een weloverwogen aanschaf kan uiteindelijk voorkomen dat afstand wordt gedaan van de hond.