HONDENBETEN AAN DE KAAK GESTELD (RDA)

Bij het optreden van bijtincidenten met honden spelen de eigenaar, de hond én de omgeving een rol. Beleid om zulke incidenten tegen te gaan zal alleen succesvol zijn als maatregelen betrekking hebben op al deze aspecten. Aan de hand van lichaamsbouw en gedragskenmerken moet een dynamische lijst worden opgesteld van rassen, kruisingen en look-a-likes met een relatief hoog bijtrisico. Voor zulke “Hoog Risico”-honden moeten extra voorschriften komen.

Dat zegt de RDA in een deze week verschenen zienswijze: “Hondenbeten aan de kaak gesteld. Preventie van ernstige hondenbeten bij mens  en dier”. De zienswijze en de brochure werden deze week aan staatsecretaris Martijn van Dam aangeboden door de voorzitter van de Raad, Pauline Krikke en forumvoorzitter van ‘Houderijvoorschriften van Honden’ Han Swinkels.

Bij extra voorschriften denkt de Raad aan de verplichting om HR-honden buiten kort aan te lijnen of in losloopgebieden te muilkorven. Ook de verplichting om maatregelen te treffen zodat de hond niet kan ontsnappen van het eigen terrein hoort in die categorie. De Raad adviseert om voor bepaalde publieke ruimten een gebiedsverbod af te kondigen en aan eigenaren die twee keer betrokken zijn geweest bij een bijtincident een houd- of locatieverbod op te leggen. Een aantal gemeenten heeft voor HR-honden al specifieke maatregelen genomen en huisvestingseisen geformuleerd en de Raad beveelt aan om best practices landelijk uit te wisselen.

In de brief van 30 juni 2016 vroeg de staatsecretaris aan de raad om een zienswijze op te stellen van houderijvoorschriften waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen.