Rassen

Voor de meeste van de in Nederland voorkomende hondenrassen kennen we rasverenigingen. Ze behartigen de belangen van het ras en van de fokkers en eigenaren. Op de navolgende pagina’s worden de rassen kort beschreven. Aan de beschrijvingen zijn verwijzingen toegevoegd naar de websites van de verenigingen die voor de belangen van de rassen opkomen.

Wereldwijd zijn er drie grote organisaties die de belangen van rashonden behartigen. Dit zijn de Kennelclub (Engeland met ongeveer 140 erkende rassen), de American Kennel Club voor Noord Amerika (A.K.C. met ongeveer 140 erkende rassen) en de Fédération Cynologique Internationale (FCI) voor alle andere landen in de wereld met ongeveer 360 erkende rassen.
Zij registreren de honden van de rassen die zij erkennen, geven daarvoor stambomen uit en bundelen de krachten van de nationale organisaties. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB.) is bij de FCI aangesloten. Daarnaast zijn er rasverenigingen die bij andere internationale organisaties zijn aangesloten en/of in nationale koepel-organisaties verenigd zijn of die geheel zelfstandig werken.

Op de websites van de verenigingen vindt u meestal informatie over het karakter en het gedrag van de honden. Het karakter is voor u één van de belangrijkste dingen, u hebt daar elke dag opnieuw mee te maken. Kijk goed of het een hond is die bij uw karakter en leefomstandigheden past, m.a.w. of u de hond die u mooi vindt een goed en hondwaardig leven kunt geven. Verder zal bij de meeste verenigingen het een en ander worden verteld over de gezondheid en over de erfelijke problemen die bij het ras voorkomen. Het gaat bv. om heupdysplasie, elleboogproblemen, oogproblemen, allergieën en, helaas, nog veel meer erfelijke ziekten en gebreken.

Voor een aantal van deze problemen zijn er mogelijkheden er wat tegen te doen in de fokkerij, voor de meeste helaas nog niet. Denk eraan dat u te maken kunt krijgen met aanzienlijke vervolgkosten (dierenartsenkosten) indien u een hond koopt die met een van deze erfelijke kwalen behept is.

Een deel van de verenigingen verplicht de fokkers om hun fokdieren te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de bij het ras voorkomende gebreken. Een aantal verenigingen gaat verder, in samenwerking met onafhankeleijke onderzoeks-instituten brengen ze de gezondheidsproblemen van hun ras in kaart en proberen ze hun fokkers de best-mogelijke adviezen te geven om deze te bestrijden.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is met de rasverenigingen bezig te komen tot eisen betreffende gezondheid en fokkerij.

Om tot een weloverwogen besluit te komen, welk ras u wilt hebben, is het van groot belang om alle vóórs en tegens goed tegen elkaar af te wegen. Opdat u nooit spijt krijgt en u met uw hond een geweldige tijd tegemoet gaat.