Raad van Beheer op Kynologische gebied


2019-03-19 Fairfok rapport                                                            lees verder 

meer informatie over het programma Fairfok                              lees verder

De minister heeft tevens een welzijnsbrief hondenfokkerij gestuurd aan de Tweede kamer met daarin een aantal punten en een bijlage:

Brief van de minister                                                                      lees verder

Fokken met kortsnuiten                                                                 lees verder


2018-12-04 Fokken op extreme raskenmerken, waar gaat het om?
en wat kunnen we er aan doen?                                                        lees verder

Fairfok: zo kies je een gezonde en sociale hond                        lees verder


PERSBERICHT

Z RvB_2014 - 12 - 58 - CQ4C7487 (1280x853)Overhandiging intentieverklaring door de directie van de Raad van Beheer, Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns, aan staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken.

fotograaf: KynoWeb

Maandag 3 februari 2014

Staatssecretaris Dijksma ontvangt intentieverklaring ‘gezonde hond in Nederland’

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op maandag 3 februari de intentieverklaringen voor het plan van aanpak ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ in ontvangst genomen. In de intentieverklaring staat dat medio 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn, met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland, de organisator en trekker van het project ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Doel van dit project is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector maatregelen te formuleren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren. Om te onderstrepen dat eenieder het niet alleen belangrijk vindt dat er maatregelen genomen worden maar daarin ook zijn verantwoordelijkheid wil nemen, is de intentieverklaring opgesteld.

De volgende organisaties hebben de intentieverklaring ondertekend: Raad van Beheer, Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, KNMvD, Wageningen UR, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Stichting Zeldzame Huisdierenrassen, LICG, HAS Den Bosch, Citaverde College, Dibevo.

De implementatie van het projectplan ‘de gezonde(re) en sociale hond in nederland’ zal vanaf medio 2014 kunnen starten. Voor de Raad van Beheer is onder andere de World Dog Show 2018, die in Nederland zal worden gehouden, een streefmoment om de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het nederlandse beleid ten aanzien van het fokken en houden van honden te presenteren. Niet alleen aan de betrokken partijen maar ook aan de internationale hondenwereld.

De Raad van Beheer is graag bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een duurzaam fokbeleid in te zetten en streeft naar optimale transparantie over hetgeen fokkers kunnen doen om gezondheid en welzijn van de honden optimaal te borgen. De Raad van Beheer wil een voortrekkersrol nemen en een voorbeeld vormen binnen de wereld van de hondenfokkerij.
Het in vrij korte tijd tot stand komen van een samenwerkingsverband met vele betrokken partijen uit de gezelschapsdierensector, om hier in gezamenlijkheid aan te werken, maakt dat we met nog meer energie verder gaan op de ingeslagen weg.

Over de Raad van Beheer
De gezondheid en het welzijn van de honden is leidend in het beleid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland. Problemen met inteelt en een te smalle genetische basis pakt de Raad van Beheer daarom samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan.

Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht op www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid.