Agoeti’s of goudhazen ( Dasyproctidae) en Pakas (Cuniculidae)

 

foto’s volgen

Agoeti’s  2 geslachten, 13 soorten, daarvan worden er 6 gehouden.
Paka’s: 1 geslacht, 2 soorten.

Eisen aan het verblijf
Deze dieren dienen in binnenverblijven gehouden te worden.  Voor Agoeti’s wordt aanbevolen, om in het warme jaargetijde uitloop naar buiten te hebben.  Paka’s zijn nachtdieren, daardoor is het mogelijk deze dieren in nachtdierenhuizen (noctarium) te houden.

Leefruimte
Binnenverblijf:
Paka’s : 12 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 6 m2 extra

Agoeti’s : 10 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 4 m2 extra

Acouchy’s :  8 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 3 m2 extra

Inrichting
Voor op de bodem moet zand of een mengsel van bladeren en turf gekozen worden. In buitenverblijven is ook een begroeide bodem mogelijk. Er moeten schuilmogelijkheden zijn, zoals bv. holle boomstammen.

Afrastering
Door muren of tralies, binnenverblijven met glas. In een tropenhal is het mogelijk de dieren vrij rond te laten lopen.

Klimaat
Paka’s, agoeti’s en acouchy’s  moeten op zijn minst in het winterhalfjaar in een verwarmd binnenverblijf zitten, waar de temperatuur niet onder de 15 °C mag komen.
Aanvullend worden verwarmingselementen aanbevolen. Bergpaka’s zijn veel minder gevoelig voor temperatuurdalingen.

Eisen aan het houden van agoeti’s en paka’s
Sociaal gedrag/socialisatie:  In de regel worden agoeti’s, acouchy’s en paka’s als paartje gehouden. Acouchy’s zijn meer sociaal dan agoeti’s en kunnen ook in kleine groepen gehouden worden. Paka’s zijn niet zo sociaal en kunnen na een gewennigsperiode eventueel in een groep van een mannetje met meerdere vrouwtjes of vrijgezellengroepen gehouden worden.

Socialisatie met reptielen (bv. leguanen, basilisken), vogels en andere zoogdieren (bv. luiaards, boommiereneters, tapirs etc) is mogelijk, maar niet met gordeldieren.

Verrijking van de leefomgeving: De dieren begraven graag hun voer; dat dient mogelijk te zijn in het verblijf.

Bestandsbeheer
Agoeti’s, acouchy’s en paka’s kan men het beste vóór het bereiken van de geslachtsrijpe leeftijd aan elkaar laten wennen. Tussen vreemde volwassen dieren komt het vaak tot bijtincidenten.

Voeding
Plantaardige voeding, vooral fruit, groentes, groenvoer en hooi. Agoeti’s hebben takken nodig om te knagen en af en toe kunnen dierlijke eiwitten zoals bv. Meelwormen gegeven worden.