Beverratten (Myocastoridae)

 

foto’s volgen

Een geslacht, een soort. Beverratten of nutria’s (myocastor coypus). Komen in de natuur voor in Zuid Amerika. Door het houden als pelsdieren komen ze nu in vele landen voor.

Eisen aan het verblijf
Deze dieren worden gewoonlijk uitsluitend in buitenverblijven met schuilhokken gehouden .

Leefruimte
Verblijf:   8 m2 land- en 4 m2 wateroppervlak voor een paartje; voor elk volgend dier moet het landoppervlak met 2 m2 en het wateroppervlak met 1 m2 vergroot worden. Het water moet minstens 30 cm diep zijn.

Inrichting 
Schuilhutten of kunst holen. Op de bodem van deze onderkomens moet stro, schors-snippers of een ander vergelijkbaar strooisel liggen.

Afrastering
Door muren, glas of tralies. Grote verblijven kunnen toegankelijk zijn (voor bezoekers).

Klimaat
Beverratten zijn winterhard en kunnen het gehele jaar buiten gehouden worden.

Eisen voor het houden van beverratten
sociaal gedrag/socialisatie:  Beverratten worden als paartje gehouden en kunnen in grote gemengde groepen leven. Socialisatie met bijvoorbeeld capibara’s, mara’ en watervogels is mogelijk.

Verrijking van de leefomgeving:  Takken om mee te spelen en voor het afslijten van de tanden.

Voeding
Celluloserijke, plantaardige voeding met inbegrip van fruit, groentes, sla, gras en riet.