Bevers (Castoridae)

foto’s volgen

1 geslacht met 2 soorten.

Huisvesting
Onderbrengen in een buitenverblijf met zwemmogelijkheid.

Leefruimte
Buitenverblijf:  voor 1 paar met maximaal 2 jongen is een stuk land nodig van ten minste 20 m² En een waterbassin van ten minste 20 m² met een waterdiepte van 0,8 m.  Wanneer de dieren de mogelijkheid hebben om een woonburcht te bouwen, moet het waterbassin 2x zo groot zijn. Als alternatief kunnen kunstburchten geplaatst worden, eventueel met nestkast, van ten minste 2 m² met een hoogte van ca. 40 cm.

Inrichting
Eventueel kunstburcht met voorruimte, waarbij de ingang van de burcht onder het wateroppervlak moet liggen.

Afrastering van het verblijf
Als afrastering van het verblijf zijn gladde wanden, ramen of hekwerken mogelijk, waarbij gezorgd moet worden dat er niet onderdoor gegraven kan worden.

Klimaat
Bevers zijn winterhard.

Voorwaarden voor het houden van bevers
sociale structuur / socialisatie :  Bevers kunnen als paar en als familiegroep (ouders, jonge dieren en jaarlingen) gehouden worden.

Verrijking van de leefomgeving  Gevarieerd voedselaanbod. Er dient ruim voldoende hout, (boomstammen) aanwezig te zijn om te knagen en om zich mee bezig te houden.

Bestandsbeheer
Onderscheiden van de geslachten is moeilijk. Bewijs van het penisbotje door aftasten of röntgen.

Voeding
Bevers zijn planteneters, waarbij takken en twijgen een groot deel van de voeding uitmaken. Daarnaast dienen verschillende fruitsoorten, groentes, waterplanten en pellets te worden aangeboden.

Verzorging

Mens-dier interacties: Men vangt een bever in een net en vervoerd ze in transportkisten, die of van metaal zijn of met metaal bekleed zijn.