Boomstekelvarkens ( Erethizontidae)

foto’s volgen

 

5 families met 16 soorten. Komen voor in Midden- en Zuid Amerika; de oerzon in Noord Amerika, daarom ook de naam ‘stekelvarkens van de Nieuwe Wereld’. Gedrongen gestalte, zo groot als konijn of haas. Korte poten met 4 tenen met sterke nagels. Pels met korte stekels.

Eisen aan het verblijf
Oerzons worden in buitenverblijven gehouden. Voor de andere soorten is een binnenverblijf nodig, waarbij de toegang tot een buitenverblijf wordt aanbevolen.

Leefruimte 
Buitenverblijf:15 m2 voor twee dieren, voor ieder volgend dier 5 m2 extra, hoogte 2,5m.

Binnenverblijf:  als buitenverblijf

Inrichting
Klimbomen met verschillende horizontale vlakken, die ook als slaapplaats kunnen dienen.  In de klimbomen moet voldoende plaats zijn zodat de dieren elkaar uit de weg kunnen gaan/ elkaar kunnen passeren.

Afrastering

Het verblijf dient aan alle zijden gesloten te zijn, bovenzijde aanbevolen afhankelijk van de inrichting en verblijf, bijvoorbeeld eiland.

Klimaat
Oerzons zijn ongevoelig voor kou.  Tropische en subtropische soorten zoals grijpstaartstekelvarkens moeten in de winter in verwarmde binnenverblijven gehouden worden. Er moeten warmtebronnen in het verblijf aanwezig zijn.

Eisen aan het houden van boomstekelvarkens
sociaal gedrag/socialisatie:  Boomstekelvarkens zijn solitaire dieren, maar kunnen ook als paartje of in een klein groepje gehouden worden. Socialisatie met bijvoorbeeld andere knaagdieren, vleermuizen, primaten, kleine roofdieren en gordeldieren is mogelijk.

Voeding
Boomstekelvarkens zijn hoofdzakelijk planteneters en hebben voor de afleiding en voor het afslijten van de tanden regelmatig verse takken of boomstammen nodig. Vooral fruitbomen- en wilgentakken zijn zeer geschikt.