Haasachtigen (Lagomorpha)

 

foto’s volgen

 

2 families, 12 geslachten, 91 soorten. Verspreiding wereldwijd, behalve Madagaskar, Antarctica en het zuiden van Zuid Amerika. Deze zoogdieren onderscheiden zich van knaagdieren door een tweede paar snijtanden in de bovenkaak, de zgn. “stifttanden” en spelen onder de hobbydieren een ondergeschikte rol. Naast de regelmatig tentoongestelde huiskonijntjes in kinderboerderijen worden slechts af en toe vertegenwoordigers van de familie van de fluithazen of pika’s en de gewone hazen getoond.

Fluithazen (Ochotonidae) 1 geslacht, 30 soorten. De dieren zijn ongeveer zo groot als cavia’s en hebben in vergelijking tot  andere haasachtigen korte, ronde oren. Ze komen in Azië en het westen van Noord Amerika voor.

Hazen (Leporidae) 11 geslachten, 61 soorten. In dierentuinen worden 3 inheemse sorten gehouden: Haas (Lepus europaeus), sneeuwhaas (Lepus timidus) en het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus).

Huisvesting
Europese hazen en wilde konijnen worden in buitenverblijven gehouden. Fluithazen kunnen zowel binnen als buiten gehouden worden.

Leefruimte  
Buitenverblijf:  

Haas : 20 m2 per paar, voor elk volgend dier 10 m2 extra 

Wild konijn: 10 m2 per paar, voor elk volgend dier 2 m2 extra

Fluithaas: 2 m2 per dier met de mogelijkheid, meerder verblijven met elkaar te verbinden. Als alternatief kunnen fluithazen in grotere, goed gestructureerde buitenverblijven gehouden worden.

Binnenverblijf: Bij het houden van fluithazen in een binnenverblijf gelden de afmetingen van het buitenverblijf.

Inrichting
In een hazenverblijf is een natuurlijke bodem nodig of een bodem met een geschikt strooisel zoals zand of schorssnippers. Er moet begroeiing zijn; geschikt zijn struiken en kleine bomen. Konijnen moeten een kunsthol hebben of de mogelijkheid om zelf een hol te graven. Bovendien moeten er boomstronken en andere schuil- en verstopmogelijkheden aangeboden worden. Fluithazen hebben slaapboxen en schuilplekken nodig; in binnenverblijven moeten zand op de bodem liggen.

Afrastering
Door muren, glas of tralies; bij konijnen moet voorkomen worden dat ze onder de afrastering door graven.

Klimaat
De inheemse soorten die normaal gesproken in Europa worden gehouden zijn niet gevoelig voor temperatuur en kunnen het gehele jaar buiten blijven, mits zij zich op een droge plek kunnen terugtrekken. Voor wilde konijnen dient een vorstvrij hol beschikbaar te zijn.

Eisen voor het houden van haasachtigen

Sociaal gedrag/socialisatie Hazen zijn solitaire dieren en worden dus als enkeling of als paartje gehouden. Sneeuwhazen zijn iets socialer en kunnen eventueel in kleine groepen gehouden worden. Fluithazen zijn in principe enkelingen, maar indien een voldoende groot en gestructureerd verblijf ter beschikking staat, kunnen ook meerdere dieren in 1 verblijf gehouden worden.  Wilde konijnen vormen kolonies en dienen in groepen gehouden te worden.

Hazen en konijnen kunnen met hoefdieren(bv, herten, runderen) en volgels (bv uilen, kraanvogels) gesocialiseerd worden, fluithazen met bv marmotten of Pferdespringer.

Bestandsbeheer 
Volwassen dieren die in de natuur gevangen zijn, zijn bijzonder schrikachtig en het is problematisch om deze dieren te laten gewennen ( vert: aan gevangenschap)

Voeding
Hazen, wilde konijnen en fluithazen zijn planteneters, die steeds met hooi en verder gras, twijgen, groentes en pellets gevoerd  moeten worden.