Kleine beren (Procyonidae) en kleine panda (Ailuridae)

foto’s volgen

De familie van de kleine beren omvat 6 geslachten met 14  overwegend nachtactieve soorten. De familie van de kleine panda bestaat uit 1 soort, de kleine panda (of rode panda of katbeer) (Ailurus fulgens) . Alle soorten zijn actieve klimmers.

Huisvesting
Katfretten ( Bassariscus), Slankberen of Olingo’s ( Bassaricyon) en Rolstaartbeer of kinkajoe (Potos flavus) worden als nachtactieve en vaak koudegevoelige soorten bij voorkeur in nachtdierenhuizen gehouden. Dieren van de overige soorten moeten toegang hebben tot een buitenverblijf of, zoals bij neusberen, in gelijkwaardige ruimtes in hallen met een ecosysteem gehouden worden. Tropische en subtropische soorten hebben in het koude jaargetijde verwarmde binnenverblijven nodig. De onderstaande, onder “buitenverblijven” genoemde minimum afmetingen voor verblijven moeten het hele jaar voor de dieren beschikbaar zijn, ook als ze uitsluitend in nachtdierenhuizen of hallen met ecosysteem gehouden worden.

Leefruimte
Katfretten, slankberen of olingo’s, rolstaartberen (kleinere, overwegend in bomene levende soorten):
Buitenverblijf: Tenminste 10 m² resp. 25 m³ per paar; voor elk volgend dier 4m² resp., 10 m³ extra; hoogte 2,5 meter
Binnenverblijf, voor zover nodig:   Tenminste 4 m² resp. 10 m³ per paar; voor elk volgend dier 2 m² resp. 5 m³ extra; hoogte 2,5 meter.

Grotere, in bomen en op de bodem levende soorten: Wasberen (Procyon lotor), Neusberen (Nasua):
Buitenverblijf: Tenminste 30 m² resp. 90 m³ per paar (of van boven open); voor ieder volgend volwassen dier 2 m² resp. 6 m³ extra; hoogte 3,0 meter.
Binnenverblijf, voor zover nodig: Tenminste 6 m² resp. 15 m³ per paar, voor elk volgend dier 3 m² resp. 7,5 m³ extra; hoogte 2,5 meter.

Kleine Panda:
Buitenverblijf: Tenminste 30 m² per paar; voor elk volgend dier of paar is een  extra verblijf met deze minimum afmetingen vereist.
Binnenverblijf: –-

Inrichting
Bodem: natuurlijke bodem, boomschors of ander geschikt strooisel of gedeeltelijk verharde bodem. Veel verschillende klimmogelijkheden (takken, touwen, bomen, beweegbare planken, hangmatten van jute, manden) en  verstopplekken zijn noodzakelijk. In buitenverblijven zijn schaduwplekken belangrijk. Voor wasberen is een waterbassin vereist en een stroompje wenselijk. Droge, tochtvrije werp- en slaapboxen zijn nodig. Voor kleine panda’s en wasberen zijn levende bomen in het verblijf geschikt.

Afrastering
Voor de goed klimmende soorten zijn aan alle zijden gesloten verblijven nodig, voor wasberen en neusberen en ook kleine panda’s zijn gladde wanden voldoende, ook greppels of sloten of een hek van gaas met overhang of schrikdraad.

Klimaat
Wasbeer en kleine panda zijn niet gevoelig voor kou. De kleine panda is echter wel heel gevoelig voor vochtige kou en oververhitting. De overige soorten zijn bewoners van de tropen of subtropen, die in het koude jaargetijde verwarmde binnenverblijven nodig hebben.

Eisen aan het houden van kleine beren en kleine panda
Sociaal gedrag/socialisatie:  Afhankelijk van de soort worden deze dieren als paar of in een  groep gehouden. Socialisatie van wasberen, bijvoorbeeld met wasbeerhonden, bunzingen of beren is mogelijk. Zo ook socialisatie van neusberen met brilberen.

Verrijking van de leefomgeving:  Verrijking hoofdzakelijk door verschillende manieren van voer aanbieden: verstoppen, verdelen over het verblijf of breed uitstrooien van het voer; verdelen van honing op takken, in spleten, tussen stenen etc. Verstoppen van voer in holle boomstammen of stukken hout; aanbieden van hard plastic speelgoed ballen met gaten, waarin voer verstopt kan worden. Neusberen kunnen zich bezighouden met vermolmde boomstammen en insecten. Bovendien geurprikkels, (bijvoorbeeld een geurspoor leggen), en speelgoed (ballen en/of jerrycans)  aanbieden.

Bestandsbeheer
Volwassen kleine panda’s uitsluitend als paartje te houden.

Voeding
Als voer zijn vlees, prooidieren, fruit, groentes, rijst en dergelijken geschikt; voor kleine panda’s regelmatig bamboe of andere rietsoorten.

Verzorging
Mens-dier-interacties:  Vangen met een net, transport in boxen voor huisdieren. Het is aan te bevelen om de dieren door training te wennen aan de transportkisten.

Voor veel meer informatie over wasberen: lees verder