Koala’s (Phascolarctidae)

 

foto’s volgen

 

1 geslacht met 1 soort, Koala (Phascolarctos cinereus). Koala’s hebben een extreem gespecialiseerd dieet: ze eten vrijwel uitsluitend eucalyptusbladeren. Het houden van koala’s is zeer om omslachtig en aan strenge regels gebonden. De koala’s die in Amerikaanse en Europese dierentuinen worden gehouden, worden uit naam van de Australische regering door de San Diego Zoo beheerd en alleen in andere dierentuinen geplaatst, in het kader van uitleen overeenkomsten, waarin de voorwaarden voor het houden van de dieren omschreven zijn.

Huisvesting
Anders dan in Australië worden koala’s slechts in enkele Europese dierentuinen gehouden en dan in groepen van alleen mannetjes en/of alleen vrouwtjes. De mannetjes worden alleen voor het fokken apart met een vrouwtje of met een groep vrouwtjes samengebracht. Het houden van een gemengde groep kan alleen blijvend goed gaan wanneer er een voldoende groot verblijf gegarandeerd kan worden.

Leefruimte 
De hier genoemde afmetingen gelden uitsluitend voor de in Europa gebruikelijke, naar geslacht gescheiden, manier van houden van koala’s. Voor het houden van gemengde groepen zijn wezenlijk grotere afmetingen vereist.

Buitenverblijf:  Als een buitenverblijf gepland is, moet dit dezelfde afmetingen en inrichting hebben als het binnenverblijf.  Het buitenverblijf dient over voldoende schaduwplekken te beschikken.

Binnenverblijf:  Per volwassen dier is een bodemoppervlakte van 6 m² met een hoogte van 3 m voldoende, aangezien deze dieren uitgesproken weinig behoefte hebben aan beweging. (koala’s slapen 20 uur per dag of nog meer).

Inrichting
De verblijven moeten voorzien zijn van ruim voldoende klimmogelijkheden (boomstammen en takken met een doorsnede van 20 – 30 cm, door horizontale takken met elkaar verbonden en met ruwe schors). Per dier moeten tenminste 2 gevorkte boomtakken op een hoogte van minstens 1,8 m  en een minimum afstand van 0,9 m aanwezig zijn. Er moeten meerdere voederplaatsen zijn.

Afrastering
Omheining van het verblijf door 1 m hoge gladde wanden of ramen, bovenkant open of gesloten. Bij een open bovenkant moeten de klimmogelijkheden voldoende afstand tot de omheining hebben, omdat koala’s meer dan 1 m ver kunnen springen.

Klimaat
Bij de in Europa gehouden noordelijke koala’s mag de temperatuur in het verblijf niet blijvend onder de 20 °C komen.

Eisen voor het houden van koala’s
Sociaal gedrag/socialisatie :  Koala’s bewegen zich over het algemeen alleen om van de ene voedselbron naar de andere te gaan of om een geschikte slaapplek te vinden. Buiten de paartijd zijn interacties met soortgenoten zeldzaam.

Voeding
Koala’s zijn erg kieskeurig wat voedsel betreft. Er moeten voortdurend verse takken met bladeren van verschillende eucalyptussoorten beschikbaar zijn. Een koala neemt per dag 10% van zijn lichaamsgewicht aan voedsel tot zich, waarbij bepaalde eucalyptussoorten de voorkeur genieten. Het voer moet altijd vers zijn. Hiertoe moeten er speciale opslagmogelijkheden zijn.

Verzorging
Mens-dier-interacties:
De dieren vangen met de hand of met een vangzak.