Molratten (Bathyergidae)

foto’s volgen

 

 

5 families, 17 soorten. Uiterlijk plomp en gedrongen, cavia-achtig, ter grootte van een muis tot ruim de afmeting van een konijn. Kortharig, 1 soort onbehaard.  Komen voor in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Eisen aan het verblijf
In binnenverblijf met strooiselbodem of buizensystemen.

Leefruimte
Binnenverblijf:  Naakte molrat (Heterocephalus) en de Cryptomys:
1 m2 voor een groep van maximaal 10 dieren, voor elk volgend dier 0,1 m2 extra. Hoogte 0,6 m.

Zilvergrijze zandrat (Heliophobius): solitair in verblijf van 0,5 m2 per dier. Hoogte 0,6 m.

Om de naakte molrat
te bezichtigen kunnen schuin, verticaal of horizontaal verlopende doorzichtige buizensystemen worden aangelegd met daar tussen verschillende kamers, met houtsnippers en zacht stro als strooisel. De diameter van de buizen mag niet groter zijn dan 5 cm.

De gewone molrat moet zelf gangensystemen aanleggen en heeft daarvoor een dikke laag van een mulch & aarde mengsel nodig.

Klimaat
De molrat dient bij 25 – 30 °C gehouden te worden. Temperaturen boven de 38 °C zijn dodelijk. De luchtvochtigheid moet 60 – 90 % bedragen en mag niet 100% bedragen.

Eisen aan het houden van molratten
Sociaal gedrag/ Socialisatie: Molratten zijn solitaire dieren, naakte molratten en gewone molratten leven in kolonies met een koningin. Deze is de enige in de kolonie die zich voortplant.

Uitzondering is de zilvergrijze molrat. Dit is een solitair levend knaagdier dat juist zeer agressief is tegenover soortgenoten.

Voeding
Groentes, zaden en pellets zijn geschikt als voer. Sterk vochthoudende vruchten kunnen in de tunnelsystemen snel bederven. Wanneer deze gevoerd worden, moeten de gangen goed gecontroleerd worden.