Springhazen (Pedetidae)

foto’s volgen

1 familie met 2 soorten. Qua uiterlijk lijkt het op een kangoeroe, ongeveer zo groot als een haas. Komt voor in Oost- en Zuid Afrika.

Eisen aan het verblijf
Omdat deze dieren ’s nachts actief zijn, worden ze veelal in een nachtdierenverblijf gehouden.

Leefruimte
Binnenverblijf:   20 m2 voor een paartje, voor elk volgend dier 5 m2 extra.

Inrichting
Op de bodem van het verblijf moet strooisel liggen, bij voorkeur zandmengsels. Verder dienen er met hooi gevulde slaapboxen of holen te zijn of er moeten losse hooi- of strobalen aangeboden worden, waarin de dieren zelf slaapplaatsen kunnen inrichten.

Afrastering
Het verblijf kan het beste gemaakt worden van glazen wanden.

Klimaat
Deze dieren moeten in verwarmde binnenruimtes gehouden worden. Er dienen warmtebronnen aanwezig te zijn.

Voorwaarden voor het houden van springhazen
Sociaal gedrag/ socialisatie:  Springhazen kunnen in groepen gehouden worden. Socialisatie in nachtdierverblijven met bv. aardvarkens is mogelijk.

Verrijking van de leefomgeving:  Dit kan gedaan woorden door het voedselaanbod te variëren en het voedsel te verstoppen in het verblijf.

Voeding
Springhazen zijn planteneters. Als voeding kan graan, pellets, fruit en groente worden aangeboden.

Verzorging
Mens-dier-interacties: Springhazen worden in de regel apart vervoerd. Ze worden met de hand gevangen. De vervoerskisten moeten uit materiaal bestaan, dat tijdens het transport niet doorgeknaagd kan worden.