Stekelvarkens (Hystricidae)

foto’s volgen

 

3 families, 11 soorten. Plompe verschijning, zo groot als huiskat tot das.  Huid met verhoornde, middellange stekels met harde punten, tot 40 cm lange stekels, of borstels.

Eisen aan het verblijf

Leefruimte
Stekelvarkens van de familie van de Hystrix kunnen het hele jaar in buitenverblijven gehouden worden, mits zij in de winter toegang hebben tot een vorstvrije schuilplaats. Voor tropische soorten worden buitenverblijven aanbevolen, daarnaast moet een verwarmd binnenverblijf aanwezig moet zijn, dat het gehele jaar toegankelijk is.

Buitenverblijf:  Voor 2 stekelvarkens 20 m2, voor elk volgend dier 5m2 extra; voor de kleinere soorten, zoals kwaststaard stekelvarkens (Atherurus) 10 m2 voor twee dieren en 2 m2 extra voor elk volgend dier.

Inrichting
Op de bodem moet een laag zand of aarde liggen, rekening houdend met de graafbehoefte van stekelvarkens. Er dienen verder uitgeholde boomstammen of slaapholen aanwezig te zijn, waarin de dieren zich meestal overdag terugtrekken.

Afrastering
Om ontsnappen te voorkomen moeten de afrasteringen uit metselwerk of glas bestaan. Voor dieren uit de familie van de Hystrix is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat niet onder de afrastering door gegraven kan worden.

Eisen aan het houden van stekelvarkens
Sociaal gedrag/ socialisatie:  Stekelvarkens zijn sociale dieren en kunnen als paartje of in kleine groepen gehouden worden. Socialisatie met andere soorten, zoals kleine roofdieren en hoefdieren, is mogelijk.

Verrijking van de leefomgeving: Dit kan gedaan woorden door het voedselaanbod te variëren en het voedsel te verstoppen in het verblijf.

Voeding
Stekelvarkens zijn overwegend planteneters en hebben voor de afleiding en het afslijten van de tanden regelmatig verse takken of boomstammen nodig. Vooral fruitbomen- en wilgentakken zijn zeer geschikt.

Verzorging
 Mens-dier interacties:  Het vangen gebeurt door middel van het dier rustig aan met behulp van een houtenschot in de vervoerskist te drijven. De dieren worden in de regel ieder apart vervoerd in kisten die of van metaal zijn gemaakt of met metaal bekleed zijn.