Wombats (Vombatidae)

 

foto’s volgen

 

2 geslachten met 3 soorten, waarvan er tegenwoordig maar 1 in Europa gehouden wordt, de gewone wombat (Vombatus ursinus). De gewone wombat komt voornamelijk voor in steppegebieden in lange gangen en holen onder de grond en leeft liefst solitair of in losse kolonies.

Huisvesting
Men houdt wombats bij voorkeur in een buitenverblijf, voor zover het klimaat dit toelaat, of eventueel in een ecosysteem hal of een nachtdierenhuis. Er moet gestreefd worden naar grote verblijven met veel loopruimte, in het buitenverblijf van meerdere honderden vierkante meters.

Leefruimte
Buitenverblijf:  Vooral in de zomermaanden kunnen wombats de hele tijd buiten gehouden worden. Verder als binnenverblijf.

Binnenverblijf:  De grootte van het verblijf mag niet minder zijn dan 20 m² per dier. Wanneer er meerdere dieren gehouden worden, moeten de enkele verblijven onderling met elkaar verbonden kunnen worden.

Inrichting
Vanwege de grote voorliefde van wombats voor graven en krabben moet er een natuurlijke bodem zijn of een strooilaag met zand en aarde van tenminste 50 cm hoog.

Holen die dieper gegraven zijn dan deze 50 cm moeten dichtgegooid worden, omdat er anders instortingsgevaar dreigt en de dieren niet meer gecontroleerd kunnen worden. Er kunnen bv. holle boomstammen of betonnen buizen als hol worden aangeboden evenals houten kisten van 1 x 1 x 1 m als nestboxen. In de slaapbox kan hooi op de bodem liggen. Wanneer er meerdere dieren gehouden worden moeten er in het verblijf voldoende structuren aanwezig zijn, zodat de dieren elkaar uit de weg kunnen gaan.

Afrastering
Bij voorkeur glas of gladde muren van tenminste 1,20 meter hoog. Bescherming tegen ondergraven tot een diepte van 1 – 1,5 meter onder de bodemoppervlakte, en op die diepte een horizontaal rooster tot minstens 1 meter uit de omheining naar binnen toe. Voor zover er gaas gebruikt wordt in de afrastering, moet dit zeer stabiel en stevig zijn en niet te grote mazen hebben, om verwondingen te voorkomen. Er mogen geen houten palen gebruikt worden, omdat wombats hier aan gaan knagen. Wombats kunnen goed klimmen; daarom is er bij het gebruik van gaas bij de omheining een overhang naar binnen vereist.

Klimaat
Gewone wombats verdragen temperaturen tot rond het vriespunt. In het binnenverblijf dient de temperatuur minstens 16 °C te zijn. Wanneer de omgevingstemperatuur in het buitenverblijf boven de 24 °C stijgt, moeten de dieren zich op koelere plekken kunnen terugtrekken (holen of schaduwplekken), want ze kunnen niet zweten.

Eisen voor het houden van wombats
Sociaal gedrag/Socialisatie:  Wombats worden normaal gesproken solitair gehouden, omdat ze meestal onverdraagzaam zijn en het vaak tot gevechten & bijten komt. Alleen onder gecontroleerde omstandigheden kunnen meerdere dieren gehouden worden. Vooral in de paartijd zijn gewone wombats zeer agressief. Daarom worden de dieren alleen onder toezicht bij elkaar gezet om te paren. Gewone wombats kunnen in een “Australië – afdeling” in een dierenpark gehouden worden met kangoeroes en vogels zoals emoe, brolgakraanvogel en hoendergans.

Verrijking van de leefomgeving:  Het verblijf en de bodem moeten voldoende graafmogelijkheden bieden. Takken om te knagen, krab- en schuurmogelijkheden moeten aanwezig zijn. Over het verblijf verdeeld moeten er stukken hout, takken en grote stenen liggen.

Voeding
Weide-, klaver-, of luzernehooi, aanvullend vers gras, fruit en groentes (wortelen, sla,koolraap, selderij), takken, krachtvoer (havervlokken, pellets). Het voer moet in vlakke schalen worden aangeboden.

Verzorging
Mens-dier-interacties:  De dieren worden met de hand of met een net gevangen.

Instructies voor de dierenarts:  –-

Bijzonderheden:  Bij rijkelijk aanbod van voer bestaat de neiging tot vervetten.  Dan moet het aanbod verminderd worden, vooral minder fruit geven.