Organisaties

Lees meer over de structuur van de kattenverenigingen in Nederland.

Lees meer over de Fédération Internationale Féline (FIFe), één van de grootste raskattenfederaties van de wereld.

BCND is de vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren.

De BCND fungeert als koepelvereniging voor beoefenaars van alle algemeen aanvaarde werkvormen van aanvullende en/of natuurlijke geneeswijzen voor dieren en is opgericht om de krachten te bundelen en een kwaliteitsnorm te kunnen stellen die HERKENBAAR en CONTROLEERBAAR is voor overheid, diereigenaar, en andere veterinaire disciplines in Nederland. Slechts therapeuten die een meerjarige opleiding hebben gevolgd met een bepaald aantal uren medisch, anatomie, fysiologie en pathologie worden toegelaten.

Binnen de koepelvereniging zijn er verschillende disciplines ondergebracht in zogenoemde afdelingen.
U kunt bij ons dan ook terecht wanneer u opzoek bent naar een van de volgende ondersteunende therapieën:

 • Natuurgeneeskunde,
 • Aromatherapie,
 • Fytotherapie (Kruiden),
 • Voeding,
 • Osteopathie,
 • Chiropractie,
 • Gedragstherapie,
 • Homeopathie,
 • Massage,
 • Bewegingstherapie,
 • TTEam,
 • Acupressuur,
 • En Bloesemtherapie.

Felikat

Sinds 1934 biedt Felikat haar leden alle mogelijkheden hun liefhebberij zo goed mogelijk te beleven.

De Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten “FELIKAT” is een vereniging voor iedereen. Voor mensen die een huiskat het einde vinden, voor hen die een fraaie raskat willen en voor hen die willen fokken en showen.

Voor  leden die willen fokken voert Felikat een stamboek.

Felikat is aangesloten bij de F.I.Fé, een internationale kattenvereniging, waardoor leden kunnen deelnemen aan alle internationale F.I.Fé tentoonstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.
Felikat organiseert kattenshows, niet alleen voor de trotse bezitters van raskatten, maar ook “huiskatten” kunnen ingeschreven worden. Ook bezoekers zijn natuurlijk welkom.

Het verenigingsblad Felikat Magazine, verschijnt 5 keer per jaar. Een blad vol informatie ondermeer over de activiteiten binnen de vereniging, rasbeschrijvingen, gezondheid, showresultaten, belevenissen met katten.

Felikat kent een nauwgezette regelgeving zowel t.a.v. fokken (stamboekcommissie), showen (tentoonstellingscommissie), als gezondheid (Commissie Gezondheid en Welzijn).  Mocht u vragen hebben t.a.v. een van de bovenstaande onderwerpen, dan raden wij u aan onze site (www.felikat.org)  te raadplegen of een van de commissies te benaderen.

Binnen Felikat bestaan een zestal rasclubs en enkele werkgroepen. Deze hebben tot taak het uitdragen van hun ras qua voorlichting en gezondheid.

Felikat kan u ook adviseren bij de aanschaf van een kitten of een wat oudere (herplaats)kat.

Wilt u zich verder oriënteren bezoek dan onze site: www.felikat.org

Mundikat

Mundikat is een gezellige actieve kattenvereniging. De vereniging is aangesloten bij de FIFé, de Féderation Internationale Féline, een overkoepelend orgaan waarbij 40 landen zijn betrokken die zich samen inzetten voor het welzijn van katten het verantwoord houden en fokken van katten. Zo heeft Mundikat door de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de erkenning van vele rassen en kleurslagen binnen de FIFe.
Mundikat voert een stamboek voor alle rassen en organiseert jaarlijks zo’n zes internationale kattenshows door het gehele land waar kattenliefhebbers hun katten kunnen laten keuren door FIFe keurmeesters. Op deze shows kunt u vele rassen bewonderen en de keuringen van dicht bij bekijken.
Daarnaast geeft zij zes keer per jaar een interessant full color clubblad (Mundikat magazine) uit boordevol met leuke verhalen, mooie foto’s en interessante artikelen. Ook heeft de vereniging een interactieve website boordevol informatie www.mundikat.nl. Op deze website vind u artikelen, belangrijke adressen en ook een forum waar u uw vragen en ervaringen kwijt kan.

Mundikat hecht veel waarde aan het verantwoord fokken en houden van katten en zet zich hier ook actief voor in. Zo is zij onder andere actief in de stichting overleg platform van de Nederlandse catfancy en neemt zij deel aan de werkgroep katten van het platform verantwoord huisdierbezit.

Nederlandse RasKatten Vereniging (NRKV)

De Nederlandse RasKatten Vereniging, kortweg de NRKV is een gezellige, steeds groeiende vereniging voor alle raskattenliefhebbers. Tweemaal per jaar organiseert de NRKV een Internationale Kattenshow met een special waarbij een bepaald ras centraal komt te staan. Op het podium wordt, door een erkend keurmeester, een presentatie gedaan van het ras. Hiervoor komt een aantal mooie katten, exponenten van het ras, in verschillende kleuren, op het podium. De keurmeester vertelt aan de hand van de katten hoe ze er volgens de standaard uit moeten zien, over de kleuren waarin ze gefokt worden, hoe ze in een mooie vachtconditie te houden en heel erg belangrijk, over het karakter. Bij de NRKV is iedere kat de moeite waard en wij geven daarom ook de huiskat de gelegenheid om zich te presenteren. De vereniging stelt mooie prijzen beschikbaar voor de winnaars.
De NRKV heeft een eigen website: www.nrkv.info. De NRKV geeft een eigen clubblad uit: de Korte Golf. Hierin vindt u allerhande informatie. Zoals artikelen over belangrijke medische problemen, geschreven door dierenartsen. Artikelen over alternatieve geneeswijzen zoals bijvoorbeeld klassieke homeopathie en acupunctuur bij katten, die door in hun vak erkende mensen worden beschreven.
Twee maal per jaar bevat de Korte Golf een uitvoerige beschrijving van één bijzonder ras met foto’s, en natuurlijk ontbreken verhalen van katteneigenaren over hun eigen lievelingen niet. Tevens staan in de Korte Golf alle officiële persberichten van het PVH, het Overleg Platform (OP) en het Voorzittersoverleg (FNK). Tevens komen de persberichten van interessante lezingen en evenementen er in.
Als fokkerlid van de NRKV kunt u uw catterynaam laten registreren, na goedkeuring bij de Centrale Cattery Registratie (CCR) en stambomen van uw kittens (5 generaties en geplastificeerd) aanvragen. De op tentoonstellingen door uw kat behaalde titels kunt u tevens laten registreren, deze worden met foto van de kat op onze website vermeld onder Kampioenschappen.
Het bestuur van de NRKV heeft de gezondheid van raskatten hoog in het vaandel staan. Daarom adviseren wij onze leden om hun katten te laten onderzoeken op erfelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld PKD en HCM voordat ermee gefokt wordt. Voor een aantal rassen stellen wij deze testen zelfs verplicht. Om bij het onderzoek en de registratie vergissingen uit te sluiten, moet de onderzochte kat gechipt zijn, want zonder chip kunnen geen uitslagen van erfelijke afwijkingen worden geregistreerd. Op de shows organiseren wij altijd chipacties.

Het Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy (OP)

Het OP (Stichting OP) Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy is in 1997 voor het eerst bij elkaar gekomen. Officieel is het opgericht op 29 april 1998 door alle erkende Nederlandse stamboekvoerende kattenvereningingen, 12 onafhankelijke verenigingen en de 2 Fife verenigingen Felikat en Mundikat.
Het OP is opgericht vanuit de Nederlandse KattenVerenigingen voor overleg met het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
De vergaderingen hadden ten doel het ministerie van LNV te adviseren inzake regelgeving met betrekking tot processen betreffende de Catfancy Nederland.
Het OP of afgevaardigde(n) van het OP konden rechtstreeks contacten onderhouden met de beleidsmedewerkers van LNV.
Het OP heeft, in opdracht van LNV en met subsidie van LNV, zich bezig gehouden met het HKB, welzijnsreglement, onderzoek naar en ontwikkeling van diverse belangen voor de raskatten fokkerij. Hiervan getuige de volgende publicaties:

 • Bedrijfsmatige Raskattenfokkerij in Nederland (1992 – 1996)
 • Karakteristieken van de Nederlandse Raskattenfokkerij(1992 – 1996)
 • Plan van aanpak schadelijke erfelijke kenmerken bij raskatten (2002)
 • Organisatie van de Nederlandse Catfancy
 • 3e CONCEPT-Notities van het OP t. b. v. vergadering Wkgr Evaluatie HKB 1999 (2003)

Met het realiseren van de plannen van aanpak moesten helaas teveel hindernissen worden genomen en hebben (tijdelijk, naar wij hopen) op de NRKV (Nederlandse RasKatten Vereniging) na alle onafhankelijke verenigingen zich terug getrokken. De 2 Fife verenigingen, Felikat en Mundikat zetten zich nu samen met de NRKV in om met behulp van de subsidie gelden de basis te leggen voor het in kaart brengen van de complete raskattenpopulatie. Dit is noodzakelijk om de medische problematiek inzichtelijk te maken. Om dit te kunnen realiseren, promoot het OP chipacties op tentoonstellingen tegen een goedkoop tarief (ook voor katten die niet op die show ingeschreven zijn en voor huiskatten). Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om bij de katten die voor de fok worden gebruikt, een wanguitstrijkje (een swab) te laten afnemen. Deze swabs worden op erfelijk ziekten onderzocht.
Het OP is vertegenwoordigd in het PVH en vormt binnen het PVH de KattenKoepel.

Tinley

Tinley Gedragstherapie voor Dieren
Tinley Gedragstherapie voor Dieren biedt huisdiereigenaren al ruim 15 jaar professionele hulp bij probleemgedrag van hond, kat, konijn, paard en papegaai. De bijna 30 aangesloten, gediplomeerde en ervaren gedragstherapeuten bevinden zich verspreid over het land en worden vergoed door dierverzekeraars. Tinley Gedragstherapie voor Dieren biedt naast hulp ook voorlichting en gratis adviezen over veel voorkomende gedragsproblemen via lezingen, folders en websites. Daarnaast schrijven de gedragsdeskundigen van Tinley ook regelmatig artikelen over diergedrag. www.tinleygedragstherapie.nl