Rassen

Van deze rassen komt een rasbeschrijving met foto’s op deze site. In deze rasbeschrijving vindt u informatie over het karakter en het gedrag van de katten. Het karakter is voor u één van de belangrijkste dingen, u hebt daar elke dag opnieuw mee te maken. Kijk goed of het een kat is die bij uw karakter en leefomstandigheden past, met andere woorden of u de kat die u mooi vindt een goed en katwaardig leven kunt geven.
Verder zal bij de meeste verenigingen het een en ander worden verteld over de gezondheid en over de erfelijke problemen die bij het ras voorkomen. Het gaat bv. om HCM (hypertrofische Cardio Myopathie, een verdikking van de hartspier), PKD ( Polycystic Kidney Disease, cysten in de nieren), Amyloidosis (eiwit neerslag in organen), HD (heupdysplasie), PRA (progressieve Retina Atrofie, degeneratie van het netvlies, blind worden) en helaas, nog veel meer erfelijke ziekten en gebreken. Voor een aantal van deze problemen zijn er mogelijkheden om er wat tegen te doen in de fokkerij, voor de meeste helaas nog niet.
Denk eraan dat u te maken kunt krijgen met aanzienlijke vervolgkosten (onder andere dierenartsenkosten) indien u een kat koopt die belast is met een erfelijke kwaal. Bij huiskatten (niet-raskatten) komen helaas dezelfde afwijkingen ook voor, maar wel in aanzienlijk lagere frequenties.
Eén vereniging verplicht de fokkers om de fokdieren van Perzen, Brits Korthaar en aanverwante rassen op PKD te laten onderzoeken. Alle verenigingen moedigen het testen bij fokdieren aan. Helaas is er in Nederland nog geen wettelijke verplichting om katten te chippen. Bij Felikat en Mundikat is een chipplicht voor de katten die voor de fok gebruikt worden.
Om tot een weloverwogen besluit te komen, welk kat u wilt hebben, een huiskat of een raskat, is het van groot belang om alle vóórs en tegens goed tegen elkaar af te wegen. Opdat u er geen spijt van krijgt en u met uw kat een geweldige tijd tegemoet gaat.

Onderstaand kunt u zien welke rassen door welke verenigingen worden erkend.

De FIFe standaarden 2014 voor de erkende kattenrassen, (incl. het Algemene gedeelte) zijn te vinden op: http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php
Jaarlijks kunnen per 1 januari de standaarden aangepast en/of nieuwe rassen erkend worden. Dit gebeurd na afloop van de ALV besluiten. (De FIFe ALV wordt eind mei gehouden->wijzigingen zijn dan geldig per. 1 jan in het jaar daarna)
De huiskat kan ook geshowd worden, vandaar dat er ook deze standaarden vermeld staan: huiskat korthaar en huiskat langhaar.

De FNK standaarden 2014 voor de erkende kattenrassen zijn te vinden op:
http://www.f-n-k.nl/index.html

Er zijn veel erkende rassen wereldwijd. Ieder raskat is ingeschreven in een stamboek. Van ieder ras zijn er meerdere stamboeken (in Nederland en wereldwijd) dit heeft te maken met de organisatie binnen de wereld van de raskattenhouderij.

Elke Nederlandse vereniging heeft in de statuten /huishoudelijke reglement/ stamboekreglement belangrijke zaken geregeld over de criteria waaraan fokkers moeten voldoen voor wat betreft gezondheid van hun fokdieren (erfelijke en besmettelijke ziekten). Fokkers kunnen zelf kiezen van welke vereniging ze lid worden. Wie een kitten of kat koopt van een fokker die lid is van een buitenlandse kattenvereniging en daarvan de stambomen krijgt, kan bij geen enkele Nederlandse vereniging terecht met problemen.

Er bestaan in Nederland twaalf zelfstandige verenigingen:

  • Al deze verenigingen voeren een eigen stamboek, waarin alle rassen zijn opgenomen.
  • Al deze verenigingen organiseren internationale raskatten tentoonstellingen, waar ook huiskatten (niet-raskatten) mogen worden ingeschreven.
  • En al die verenigingen geven 4 tot 6 maal per jaar een tijdschrift uit.

Hieronder ziet u een overzicht van alle vereniging in Nederland en hoe zij zich verder georganiseerd hebben:

Fife (Fédération Internationale Féline) een wereldwijde organisatie. Hierbij zijn aangesloten:

FNK ( Federatie Nederlandse Katten verenigingen) Hierbij zijn aangesloten:

  • Limbra (Limburg Brabant Cat Club)
  • NKFV (Nederlandse Katten Fokkers Vereniging)
  • NRKV (Nederlandse RasKatten Vereniging)
  • NVvK (Nederlandse Vereniging van Kattevrienden)

Nergens bij aangesloten

  • Neocat
  • NLKV (Nederlandse Langhaar Katten vereniging)

Bij het Amerikaanse TICA aangesloten

OP Cat Fancy (Stichting Overlegplatform van de Nederlandse Cat Fancy).
NRKV, NVvK en Limbra vormen samen het OP. Het OP houdt zich bezig met alles op het gebied van de gezondheid bij raskatten.