Voortplanting

Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken.

  • Houderij Richtlijnen Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken lees verder
  • Houderij Richtlijnen Goed cattery management  lees verder
  • Houderij Richtlijnen Kennis over de dekking  lees verder
  • Houderij Richtlijnen Kennis over de dracht  lees verder
  • Houderij Richtlijnen Over de bevalling  lees verder
  • Houderij Richtlijnen Kennis over het groot brengen van de kittens lees verder
Devon Rex4

Algemeen

In deze GGP wordt alles behandeld wat van belang is wanneer u een nestje wilt fokken met uw poes. Onbelangrijk of het een poes is met of zonder stamboom. Beiden hebben de zelfde zorg, kennis en aandacht nodig om een gezond nest te hebben met gezonde en vrolijke kittens. In veel gevallen hoeven wij (de eigenaren) ons nergens mee te bemoeien, doet de natuur zijn werk, maar helaas laat ‘de natuur’ de poes en dus ons af en toe in de steek. Er zullen stukjes staan die betrekking hebben op ras katten en op niet raskatten. • Poes zonder stamboom • Poes met stamboom • Raskatten fokken met stambomen wat daar bij komt kijken. • Wanneer u met een poes wilt fokken: welke kater zou er bij passen. • De dekking • De dracht • De bevalling • het groot brengen van de kittens. • Naar een nieuwe eigenaar Als u een nest wilt fokken is het verstandig om eerst over een aantal zaken na te denken.

Poes zonder stamboom

Hebt u een poes zonder papieren is het in de eerste plaats heel erg belangrijk om te weten waarom u fokt met haar. Wilt u alleen maar zo leuk een nestje of vindt u het leuk voor de poes, dan zijn dat niet de goede redenen. Ieder nest heeft risico’s voor de moederpoes, deze komen later aan de orde. Heel erg belangrijk is een heel goed en liefdevol tehuis vinden voor de kittens die u niet wilt houden. De asiels zitten vol met katten zonder stambomen. Mooie, lieve en gezonde katten die een liefdevol tehuis zouden moeten vinden. Katten die geen geld kosten of heel weinig geld kosten, worden gemakkelijk weg gedaan als een eigenaar er geen zin meer in heeft of op vakantie wil of als de kat iets mankeert. Deze belanden op straat, in het bos of in een asiel. Geen leuk leven voor een kat!!! Zorg dus eerst dat u mensen hebt die heel graag van uw ‘ leuke’ poes een kitten willen. Laat uw poes door de dierenarts nakijken en testen op besmettelijke ziekten FIV(Feline Imuundeficïentie Virus katten, aids) en FeLV (Feline Leukemie Virus, leukemie )test. Hebt u een witte kat, laat altijd eerst de Baertest doen. Witte katten kunnen doof zijn aan één of beide oren en dit is erfelijk. Alleen fokken wanneer bij de Baertest de poes aan beide oren horend is. Alvorens witte kittens te verkopen/ weg te geven, is het verstandig om eerst een Baertest te laten doen. Dove kittens die buiten lopen zijn zich niet bewust van verkeer en gevaar met alle gevolgen van dien.

puck_in_window_040528

Administratie bij katten zonder stamboom

• veterinair- o.a. dierenpaspoort-vaccinatieboekje van de poes in orde hebben. • Kittens enten en chippen. • Entboekjes invullen. • Lijst maken voor de nieuwe eigenaar met voer adviezen. • Afspraken maken over hoe u uw kitten wilt begeleiden bij de nieuwe eigenaar. • Afspraken maken dat de nieuwe eigenaar u belt/mailt als er een probleem is.

Financiën

Een werpkistje en een kooi voor het nest (de eerste weken). De eventuele extra kosten van de dierenarts bij de dracht, het werpen (b.v. een keizersnee) en de opfok van de kittens als er ergens problemen zijn. De entingen, de wormenkuren, het voer van zowel de zwangere poes als later de kittens, kittenmelk, extra speelgoed, Chippen en registreren, advertentie kosten. Mocht u geen goed tehuis voor de kittens hebben, moet u de ruimte, tijd en financiën hebben om deze te kunnen houden tot ze een goed tehuis hebben gevonden.

Poes met stamboom

U hebt met zorg een raskat uitgezocht. De poes groeit schitterend op en de fokker waar zij vandaan komt zegt dat zij heel erg geschikt is om mee te fokken. Ga eerst zelf goed na of dat ook het geval is. • Is de poes gezond. Geen tranende ogen, goede ontlasting, een mooie glanzende vacht. Verzorgt de poes zich zelf goed. • Is haar karakter goed. Is het een vrije poes die graag bij mensen komt, Speelt ze met indien aanwezig andere poezen, is zij sociaal in de groep zowel als naar haar eigen mensen. • Zal zij zich met een dekking in een vreemde omgeving kunnen aanpassen. • Voldoet de poes aan de rasstandaard, heeft zij geen fokuitsluitende gebreken. Dit kunt u op een show laten bekijken. De poes hoeft geen kampioen te zijn, indien ze maar geen ernstige gebreken /erfelijke defecten heeft. • Kijk goed naar de stamboom. Staan er bepaalde namen een paar keer op, zal er een hoog percentage inteelt in zitten. Een groot risico, dit wordt in een andere GGP behandeld. • Komen er erfelijk aandoeningen voor in het ras waarvan uw poes is. Kijk dan of er testen zijn om te bepalen of zij daaraan lijdt of drager is. Erfelijke aandoeningen worden behandeld in een andere GGP. • Ga naar de dierenarts en laat haar goed nakijken alvorens naar de kater te gaan. • Laat uw poes door de dierenarts testen op besmettelijke ziekten FIV(Feline Imuundeficïentie Virus katten, aids) en FeLV (Feline Leukemie Virus, leukemie ) test. • Hebt u een witte kat, laat altijd eerst de Baertest doen. Witte katten kunnen doof zijn aan één of beide oren en dit is erfelijk. Alleen fokken wanneer bij de Baertest de poes aan beide oren horend is. • Bij veel raskatten verenigingen krijgen witte kittens geen stamboom indien er bij de witte vader/ moeder geen Baertest is gedaan. • Alvorens witte kittens te verkopen is het verstandig om eerst een Baertest te laten doen. Dove kittens die buiten lopen zijn zich niet bewust van verkeer en gevaar met alle gevolgen van dien.

uitgelicht7

Raskatten fokken met stambomen wat daar bij komt kijken

Hebt u besloten om raskatten te gaan fokken moet u lid worden van een stamboekvoerende katten vereniging. In Nederland zijn er twaalf erkende rasverenigingen: Twee verenigingen zijn beiden aangesloten bij de wereldwijde organisatie Fife. • Felikat • Mundikat De tien andere verenigingen (de onafhankelijke verenigingen) zijn aangesloten bij het FNK (Federatie Nederlandse Kattenverenigingen) • ECF (De European Cat Fanciers) • Limbra (Limburg Brabant Cat Club) • NKFV (Nederlandse Katten Fokkers Vereniging) • NLKV (Nederlandse Langhaar Katten Vereniging) • NPV (Nederlandse Perzen Vereniging) • NRKV (Nederlandse RasKatten Vereniging) • NvvK (Nederlandse Vereniging van Kattenvrienden) • NKU-SARA (de Nederlandse Katten Unie – Sphynx and Rex Association) • Saint pro Cat (Nederlandse Vereniging van Kattenliefhebbers) • Neocat (Sociëteit van kattenliefhebbers U kunt alleen raskatten fokken en daarvoor stambomen aan vragen wanneer u lid bent van één van deze verenigingen. Iedere vereniging heeft zijn eigen stamboek, shows en tijdschrift. De stamboeken erkennen elkaar allemaal en zijn wereldwijd erkend. Iedere vereniging heeft zijn eigen statuten en stamboekreglement. Bij het lid worden vraagt u gelijkertijd een catterynaam aan. De Fife en het FNK hebben ieder een eigen centrale catteryregistratie. Uw catterynaam zal op uw naam worden geregistreerd en is uniek en blijft tot 20 jaar nadat u het laatste nest hebt gefokt van u. Leest u statuten, Huishoudelijkreglement en stamboekreglement van de vereniging waar u lid van wordt / bent goed door, voordat u gaat fokken. Elke vereniging bepaalt zelf welke testen zij verplicht stelt alvorens er gefokt wordt. Een aantal verenigingen eist een geldige (niet ouder dan 1 jaar) FIV en FeLV (Feline Leukemie Virus) test. Alle verenigingen adviseren het om deze testen af te nemen bij uw kat voor de dekking. Beiden zijn dodelijke, besmettelijke ziekten die tijdens de dekking worden overgedragen. Houdt u zich hier niet aan zult u geen stambomen voor uw nest krijgen. Ook al zijn testen niet verplicht is het heel erg verstandig om die toch te laten doen. Dan zijn er de testen voor erfelijke ziekten. Van een aantal is het DNA bekend. • Een aantal testen bv. voor HCM (Hypertrofische CardioMyopathie) wordt een echo gemaakt, deze moet tot en met 8 jaar ieder jaar worden gedaan voor er gefokt wordt met de poes en één maal per jaar bij de dekkater. Er is voor een paar rassen DNA bekend van HCM, dit gaat om een beperkt aantal rasspecifieke genen van HCM. HCM 1: Maine Coon HCM 2: Ragdoll; Noorse Boskat; Maine Coon; Britse Korthaar; Heilige Birmaan; Brits Langhaar; Devon Rex. Ook al is de DNA test negatief, kunnen deze katten HCM ontwikkelen op grond van de genen die nog niet bekend zijn. Bij deze specifieke ras-gebonden genen is het testen op DNA dus een schijnveiligheid. Dus moeten deze poezen voor het fokken altijd een echo ondergaan voor het hart en dekkaters 1 x per jaar. • Knieproblemen(Patella luxatie) moet een dierenarts onderzoeken. • Bloedgroep bepalingen middels bloed zijn bij een aantal rassen erg belangrijk. • Er zijn gehoortesten (Baertest), voor witte katten die doof kunnen zijn. • Oogdefecten zoals o.v. PRA (rdAc-PRA en Rdy-PRA) beiden niet ras gebonden. Katten die hieraan lijden worden blind. Veel rassen lijden aan specifieke erfelijke defecten, hiervoor zijn specifieke testen. Helaas is van een groot aantal ziekten nog niet alles bekend. In diverse laboratoria over de hele wereld wordt heel hard gewerkt om zoveel mogelijk DNA testen te vinden voor de specifieke aandoeningen. Helaas is het testen en uitsluiten van lijders/dragers van erfelijk defecten niet de complete oplossing. Het is geen garantie om gezonde dieren te fokken. Het zal zeker enorm bijdragen om bepaalde ziekten minder te laten voorkomen of zelfs uit te bannen. Helaas zullen we tegelijk weer onbekende problemen in fokken. Het belangrijkste is om een zo breed mogelijke genen basis op te zetten, m.a.w. dieren te kruisen die zo min mogelijk verwantschap hebben.

031105SailonUnest5

Administratie bij raskatten

• lidmaatschap stamboekvoerende kattenvereniging. • Eventueel nog een lidmaatschap van een rasclub • Catterynaam aanvragen. (catterynaam aanvragen is niet verplicht bij Felikat/Mundikat de Fife) • Dekbewijs invullen en de dekkater eigenaar laten invullen en tekenen. • veterinair- o.a. dierenpaspoort-vaccinatieboekje van de poes in orde hebben. • Testen (FeLV en FIV) in orde maken. • Indien er in uw ras erfelijke aandoeningen voorkomen waarop getest kan worden: testen • Daarvoor moet uw kat gechipt zijn. • Alle uitslagen met het ingevulde dekbewijs naar de vereniging sturen. • Nest opgeven na de geboorte bij de vereniging. • Stambomen aanvragen • Kittens enten en chippen. • Contract in orde maken voor de nieuwe eigenaren. • Entboekjes invullen. • Indien de vereniging een eigendomsoverdracht heeft, dit getekend mee geven aan de nieuwe eigenaar. • Lijst maken voor de nieuwe eigenaar met voer adviezen. • Afspraken maken over hoe u uw kitten wilt begeleiden bij de nieuwe eigenaar. • Afspraken maken dat de nieuwe eigenaar u belt/mailt als er een probleem is. • Maak schriftelijke afspraken met de dekkater- en/of poezeneigenaar voor de dekking (dat voorkomt misverstanden) • Kittens opgeven bij de kittenbemiddeling van uw vereniging • Uw website goed bijhouden, mooie foto’s van de kittens iedere week erop zetten. • Advertentie plaatsen indien u voor de kittens geen goede tehuizen kunt vinden. • Administratie bijhouden van uw katten

Financiën

Belangrijk is het om vast rekening te houden dat fokken met raskatten heel veel geld kost. De poes moet worden aangeschaft, de entingen, de testen alvorens te fokken en eventuele dierenarts kosten. De kater moet betaald worden of bij een dekking ‘buiten de deur’ moet de dekking worden betaald. Wanneer de dekking mislukt, hangt van het contract af hoe vaak u terug mag komen met de poes voor een nieuwe dekking. Uw geld krijgt u nagenoeg nooit terug als het niet lukt. Een werpkistje en een kooi voor het nest (de eerste weken). De eventuele extra kosten van de dierenarts bij de dracht, het werpen (b.v. een keizersnee) en de opfok van de kittens als er ergens problemen zijn. De entingen, de wormenkuren, het voer van zowel de zwangere poes als later de kittens, kittenmelk, extra speelgoed, Chippen en registreren, lidmaatschap stamboekvoerende raskatten vereniging, aanschaf stambomen. Eventuele kosten van kittenbemiddeling, advertentie. Mocht u de kittens niet kunnen verkopen na de eerste 13 weken (de minimale leeftijd overdracht naar de nieuwe eigenaar van de kittens), moet u de ruimte, tijd en financiën hebben om deze te kunnen houden tot ze een goed tehuis hebben gevonden. Lees meer over