Bestuur

Hoofdstructuur

  • Raad vanToezicht: vertegenwoordigers van de onderliggende zelfstandige koepelorganisaties;
  • Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester plus de voorzitters van de vaste Werkgroepen;
  • Voorzitter: onafhankelijke derde. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur van de Stichting
  • Werkgroepen: staande werkgroepen per diersoort (hond-kat) of per diergroep (vissen/ongewervelden, reptielen/amfibieën en kleine zoogdieren).
  • Projectgroepen rondom concrete diergroepoverschrijdende thema’s/ dossiers, ter advisering van het bestuur;

Raad van Toezicht

  • Dhr. drs. A.P. van der Kolk namens de kleine zoogdieren
  • Mevr.C. Brandt namens de Katten organisaties

Bestuur:

Voorzittermevr. M. Zolik
Secretarisdhr. F. Visser
Penningmeestermevr. A. de Kogel;
 
Voorzitter Werkgroep Hondenvacant
Voorzitter Werkgroep Kattenmevr. K. van Leeuwen Bastiaan-Net
Voorzitter Werkgroep Kleine Zoogdierenmevr. drs. M. van Leuven
Voorzitter Werkgroep Reptielen en AmfibieënDhr. J. Boonstra
Voorzitter Werkgroep Vissen en ongewerveldenvacant
Voorzitter Werkgroep Vogelsvacant

Secretariaat

E-mail: info@huisdieren.nu

Statuten

Organisatieschema Structuur 2013

RSIN nummer:  8094.25.464

Het beloningsbeleid van het bestuur:
  • De bestuursleden ontvangen een kilometervergoeding van 19 cent per gereden kilometer ten behoeve van het PVH en een jaarlijkse onkostenvergoeding van €150,00 .

PVH jaarcijfers 2012

PVH jaarcijfers 2013

PVH jaarcijfers 2014

PVH jaarcijfers 2015

PVH jaarcijfers 2016

PVH jaarcijfers 2017

PVH jaarcijfers 2018

PVH jaarcijfers 2019

PVH jaarcijfers 2020

PVH jaarcijfers 2022

PVH jaarcijfers 2023