SectorOrganisatie PVH

Onder de lijst van aangesloten verenigingen vindt u een toelichting waarom de “SectorOrganisatie PVH” werd opgericht.

Wilt u informatie over hetgeen uw vereniging en de SectorOrganisatie PVH voor u doen, kijkt u in onderstaande lijst van aangesloten verenigingen en neemt u contact op met de vereniging waarvan u lid bent.

Reptielen/ Amfibieën

Vogels

Stichting Valkerij Nederland

De Vogelvrienden, Leendevoor inlichtingen: info@vogelkwekerij-vankollenburg.nl 


De Bastaarden voor inlichtingen: info@vogelkwekerij-vankollenburg.nl 

Zoogdieren

Eekhoorn Hobby en Recht

marysia.zolik@hetnet.nl

Nadat het PVH meer dan tien jaar op eigen kracht en voor eigen rekening (en met de zeer gewaardeerde vakinhoudelijke steun van een aantal personen en organisaties) voor de belangen van de sector opkwam, bereikten we met de komst van de Positieflijsten (sinds juni 2011) het punt, dat dit op deze wijze niet meer op te brengen is.

Als sector zou je proactief moeten inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, je zou je invloed moeten aanwenden zodra (nog voordat) er nieuwe wet- en regelgeving wordt gemaakt.

De realiteit tot nu toe was dat de sector achteraf probeerde te redden wat er te redden was. Dat, ten koste van verschrikkelijk veel vrijwilligers-uren en hoge juridische kosten. Er werden sinds juni 2011 door een kleine groep mensen letterlijk duizenden uren besteed om het dreigende onheil van de Positieflijsten af te wenden en er werden duizenden euro’s ‘juridisch’ besteed om de bij overheid af te dwingen, dat ze zich aan de geldende (haar eigen) wetgeving zou houden.

Waarom de SectorOrganisatie PVH ?

De overheid (het ministerie van EZ) praat over nieuwe wet- en regelgeving uitsluitend met de ‘grote’ stakeholders zoals de KNMvD, Dibevo, PVH, Dierenbescherming, de stichting AAP en de Dierencoalitie. Verder worden onderzoeksinstellingen (de Faculteit Diergeneeskunde en de WUR) en handhavers (NVWA, Dierenpolitie, LID) geraadpleegd.

De honderden organisaties van dierhouders worden, voor de vorm, wel ‘gehoord’, maar hebben nauwelijks invloed op het beleid. Omdat ze elk met hun eigen belangen het gesprek ingaan, worden ze te vaak tegen elkaar uitgespeeld. De belangen van al die organisaties zouden beter verwoord en gehoord moeten worden.

Vandaar dat op 18 november 2014, op initiatief van PVH, een overleg plaats vond met de organisaties in de sector waarbij werd afgesproken samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het behartigen van de belangen van de sector. De deelnemende organisaties besloten om met ingang van 2015 samen beleid te maken en uit te dragen en samen de kosten daarvan te gaan dragen.

Heel concreet betekent het besluit van 18 november 2014 dat de projectgroepen van het PVH vanaf 1 januari 2015 bij de ‘Sectororganisatie PVH’ worden ondergebracht, alleen deelnemers van de samenwerkende organisaties zullen daar vanaf die datum nog voor worden uitgenodigd. Van de deelnemers in de Projectgroep Positieflijsten namens organisaties, die zich niet aansluiten bij de Sectororganisatie betekent dit, dat van hen afscheid wordt genomen. Datzelfde beleid zal gelden voor de nog in te stellen projectgroepen ‘Bedrijfsmatigheid’ en ‘Tentoonstellingen en Beurzen’.

De kerngedachte van de Sectororganisatie is solidariteit: samen de verantwoordelijkheid nemen voor de belangen van de sector. De meeste van die belangen gelden voor vrijwel elke organisatie in de sector. Het gaat niet alleen om de bovengenoemde thema’s die in projectgroepen zijn en worden ondergebracht, het geldt evenzeer waar het opleidingen en PR betreft, de sector zal haar plek in, en invloed op, de maatschappelijke ontwikkelingen moeten behartigen, wil de dierenhobby van al die mensen in onze achterban voor de toekomst veilig worden gesteld.

Alleen als we daar met z’n allen de schouders onder zetten, kunnen we de toekomst van onze sector veilig stellen. Ik hoop van harte dat alle organisaties van houders van hobby- en gezelschapsdieren zich aansluiten bij de Sectororganisatie, we hebben ieders hulp hard nodig, we zullen elkaar vast moeten houden in een maatschappij die steeds verder vervreemdt van de dierhouderij en van onze hobby en passie.

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH