Bijzondere dieren ontsnapt en in nood? Bel PVH

Het komt weleens voor dat er ‘bijzondere’ diersoorten ontsnappen uit hun verblijf en hun heil ergens anders zoeken. Vaak komt hier stress bij kijken, want de dieren weten niet waar ze zijn, waar ze hun eten vandaan moeten halen én ze missen hun soortgenoten.

Bijzonder dieren in nood? Bel of e-mail PVH

Het is belangrijk dat ontsnapte dieren op een rustige en juiste manier worden gevangen en dat de dieren naar een opvangadres gaan waar kennis van het diersoort aanwezig is, zonder landelijke pers en andere sensatiezoekers. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) zorgt ervoor dat een ontsnapt dier bij een echte dierenliefhebber terechtkomt met specifieke kennis over de soort, rekening houdt met het welzijn van het dier én bovenal geen commercieel belang heeft. Het PVH heeft een achterban bestaande uit een combinatie van diergerichte onderwijsinstellingen en meer dan 300.000 georganiseerde gezelschapsdierenhouders. Dibevo werkt samen met het PVH.

Mocht u iemand weten die een ‘bijzonder’ dier heeft gevonden, zoals een wallaby, eekhoorn of slang, adviseer hem dan om contact op te nemen met het PVH telefoon 06 29494153‬. Het PVH benadert de juiste organisatie die opvang aan het dier kan bieden.

origineel bericht:  http://dibevo.nl/nieuws/red-een-bijzonder-dier-bel-pvh