Deelnemers

De Stichting heeft een achterban gecreëerd bestaande uit een combinatie van diergerichte onderwijsinstellingen en meer dan 300.000 georganiseerde gezelschapsdierenhouders. Daarmee is meer dan 90% van het aantal georganiseerde huisdierenbezitters vertegenwoordigd in de Stichting. Zo is er een breed gespreksplatform gevormd ten behoeve van dieren en dierhouders in het overleg met onder andere het Ministeries van LNV. Met behulp van werkgroepen, bestaande uit deskundigen, wordt nieuwe kennis gegenereerd, samengebracht en verspreid onder kennisinstellingen, georganiseerde -en ongeorganiseerde dierhouders.

Hieronder vindt u per werkgroep alle aangesloten organisaties op alfabetische volgorde. Daarna volgt een lijst met kenniscentra waarmee de Stichting samenwerkt.

Werkgroep Honden

Werkgroep Katten

Werkgroep Kleine Zoogdieren

Werkgroep Reptielen en Amfibieën

Werkgroep Vissen en Ongewervelden

Werkgroep Vogels

Kenniscentra