Persberichten

PERSBERICHTEN

Staatssecretaris Van Dam: maatregelen tegen bijtincidenten agressieve honden
17 mei 2017
Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken neemt een reeks maatregelen om bijtincidenten met agressieve honden te voorkomen. Zo moeten eigenaren van honden met een hoog risico op bijtincidenten vanaf volgend jaar verplicht op opvoedcursus. Ook werkt de staatssecretaris aan een fok- en importverbod voor deze hoog-risico-honden en moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om gebiedsverboden op te leggen voor agressieve honden. Dit staat in een reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over agressieve honden die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

 

2016-2017 Vogelgriep

Staatssecretaris Van Dam: maatregelen tegen bijtincidenten agressieve honden
17 mei 2017, 18:10
Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken neemt een reeks maatregelen om bijtincidenten met agressieve honden te voorkomen. Zo moeten eigenaren van honden met een hoog risico op bijtincidenten vanaf volgend jaar verplicht op opvoedcursus. Ook werkt de staatssecretaris aan een fok- en importverbod voor deze hoog-risico-honden en moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om gebiedsverboden op te leggen voor agressieve honden. Dit staat in een reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over agressieve honden die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees mee

Persberichten 2014  Gepubliceerd door Rijksoverheid.

28-01-2015 Er is nieuws ten aanzien van de huisdierenlijst zoogdieren.
Vanochtend is bekend geworden dat de huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) per 1 februari 2015 ingaat. Algemene informatie hierover is te vinden op www.rijksoverheid.nl via de link http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/dierenwelzijn/huisdieren. Vandaar uit komt/is er ook een koppeling met het nieuwsbericht dat daar vanochtend over is verschenen. De informatie die betrekking heeft op de uitvoering van deze regeling is te vinden op het klantportaal van RVO.nl, namelijk via mijn.rvo.nl/dieren-op-de-huisdierenlijst. De informatie op mijn.rvo.nl is woensdag aan het einde van de dag of anders donderdag beschikbaar.

Alleen gevaccineerde pups en kittens naar Nederland
22 december 2014, 15:00
Jonge honden, katten en fretten kunnen pas met 15 weken worden geïmporteerd in Nederland. Vanaf 29 december 2014 is een inenting tegen rabiës (hondsdolheid) verplicht. De vaccinatie is pas geldig als deze is toegediend op een leeftijd van 12 weken en daarna 3 weken wachttijd in acht zijn genomen (i.v.m. werkzaamheid vaccin). Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger.

14 december 2014, 17:00 Aanpassing maatregelen bestrijding vogelgriep
De maatregelen om de vogelgriep te bestrijden worden met ingang van maandag 15 december 2014 om 00.00 uur aangepast. De afgelopen 14 dagen zijn geen nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met uitzondering van de 10 kilometergebieden, gelden daarom vanaf maandag dezelfde maatregelen. De regio’s waarin Nederland is opgedeeld, komen te vervallen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

02 december 2014, 17:00 Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vandaag in een brief aan de Tweede kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in.

01 december 2014, 18:53 Vogelgriep aangetroffen bij wilde eenden
In twee monsters van wilde eenden (smienten) in de omgeving van Kamerik bij Woerden is vogelgriep van het H5-type (hoogpathogeen) aangetroffen. De bemonstering is onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke rol van wilde vogels in de verspreiding van vogelgriep in Nederland. Daarnaast blijkt uit een analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) dat de drie hoogpathogene vogelgriepgevallen in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

01 december 2014, 10:03Vogelgriep in Zoeterwoude is type H5N8
Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij de besmetting van het pluimveebedrijf in Zoeterwoude om de hoogpathogene H5N8 variant gaat. Het bedrijf is 30 november 2014 geruimd.

30 november 2014, 09:56  Vogelgriep in Zoeterwoude
In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf wordt vandaag geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

27 november 2014, 11:45  In 2024 gezonde en sociale rashonden
Rashonden moeten in 2024 gezond en sociaal zijn en geen last meer hebben van extreme uiterlijke kenmerken. Dat is de ambitie van de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers, de Raad van Beheer in het projectplan Fairfok, dat op 27 november 2014 aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is aangeboden.

26 november 2014, 19:18  Financiële tegemoetkoming voor broedeiproducenten
Er komt een financiële tegemoetkoming voor broederijen en vermeerderingsbedrijven. Deze bedrijven zijn direct getroffen door de ingrijpende bestrijdingsmaatregelen die de overheid heeft genomen tegen de vogelgriep. De omvang van de schadevergoeding zal worden bepaald door taxateurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vanavond in een brief aan de Tweede Kamer.

25 november 2014, 18:27  Veiligheidscorridor voor transport vleeskuikens uit Zuid-Nederland
Om de vogelgriep te bestrijden heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken Nederland opgedeeld in vier regio’s, waardoor contacten tussen pluimveehouders tot een minimum worden beperkt en pluimveerijke gebieden worden gescheiden. Onderdeel van deze maatregelen is dat het vervoer van vleeskuikens naar de slacht binnen Nederland is beperkt tot binnen de regio. De capaciteit van de slachterijen in Oost Brabant en Limburg is inmiddels onvoldoende gebleken om de vleeskuikens in deze regio te kunnen slachten. Daarom heeft Dijksma besloten tot het instellen van een corridor voor vleeskuikens.

25 november 2014, 18:27
Om de vogelgriep te bestrijden heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken Nederland opgedeeld in vier regio’s, waardoor contacten tussen pluimveehouders tot een minimum worden beperkt en pluimveerijke gebieden worden gescheiden. Onderdeel van deze maatregelen is dat het vervoer van vleeskuikens naar de slacht binnen Nederland is beperkt tot binnen de regio. De capaciteit van de slachterijen in Oost Brabant en Limburg is inmiddels onvoldoende gebleken om de vleeskuikens in deze regio te kunnen slachten. Daarom heeft Dijksma besloten tot het instellen van een corridor voor vleeskuikens.

24 november 2014, 09:49 Geen vogelgriepvirus aangetroffen in 10 kilometer zone Kamperveen

Op de 32 bedrijven in de 10 km zone in Kamperveen is geen vogelgriepvirus aangetroffen. Dat blijkt uit de resultaten van de onderzoeken (PCR) die op deze bedrijven zijn gedaan door de NVWA.

23 november 2014, 14:00 Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep
Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

22 november 2014, 09:32 Bedrijf met 8000 eenden preventief geruimd in Barneveld
In Barneveld wordt vandaag een bedrijf met 8000 eenden uit voorzorg geruimd. Uit onderzoek is gebleken dat dit bedrijf is bezocht door een vrachtwagen die eerder het besmette eendenbedrijf in Kamperveen had aangedaan.

BELANGRIJK: LAATSTE NIEUWS BETREFFENDE VOGELGRIEP – BELANGRIJK
Hierbij het antwoord van NVWA op uw tentoonstellingsvraag.

De Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014-II van 20 november 2014 laat niet toe dat er momenteel tentoonstellingen worden gehouden, ook al zijn de dieren er legaal gekomen. Dat betekent dat er dus geen bezoekers naar toe mogen tijdens de standstill. Dit geldt uiteraard ook voor de inzender (houders/kwekers) van de vogels die op die evenementen verblijven.

Daarnaast geldt dat de dieren niet weg mogen zolang de standstill geldt. Als de ruimten, waar de vogels nu gehouden worden, niet (meer) beschikbaar zijn zal de eigenaar zelf passende maatregelen/voorzieningen moeten treffen om aan de regeling te blijven voldoen. Lees de volledige informatie op de website van Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2014/11/20/tijdelijke-regeling-standstill-hoogpathogene-aviaire-influenza-2014-ii.html

Dringend verzoek om deze informatie verder te verspreiden onder de leden van de ANBvV.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
divisie V&I | afdeling TO | team Levend Vee

Vogelgriep op nog twee bedrijven in Kamperveen
21 november 2014, 13:57
In het gebied met een straal van 1 km rond het besmette bedrijf in Kamperveen heeft de NVWA bij een pluimveebedrijf klinische verschijnselen aangetroffen die passen bij vogelgriep. Het type vogelgriep is nog niet bekend.

Vogelgriep in Kamperveen
21 november 2014, 10:44
In Kamperveen (Overijssel) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 10.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

20 november 2014, 14:00  Vogelgriep in Ter Aar
In Ter Aar (Zuid-Holland) is bij een pluimveebedrijf met 3 stallen met in totaal rond 43.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het bedrijf wordt onmiddellijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

18 november 2014, 17:15 Geen nieuwe vogelgriep gevonden, landelijk vervoersverbod ingetrokken
Bij de bedrijven in het 10 kilometer gebied rondom Hekendorp is geen vogelgriep gevonden. Hiermee kan het landelijk vervoersverbod worden opgeheven. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer.

16 november 2014, 11:54 Ernstige vorm vogelgriep in Hekendorp
Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook wordt een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.

15 november 2014, 20:03 Vogelgriep in Hekendorp
In Hekendorp (gemeente Oudewater) is bij een pluimveebedrijf met zes stallen met in totaal rond 150.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het bedrijf wordt geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

13-10-2014 Belangrijke informatie Besluit houders van dieren per 1 juli 2014!!!!

01-07-2014 Verplichte vaccinatie hondsdolheid bij import puppy’s en kittens.
Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen. Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger. Dit staat in een brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Oudere dieren moeten al gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid bij binnenkomst in Nederland.

27-05-2014 Onderzoek: meer ziektes bij rashonden dan bij bastaards
Bij veel hondenrassen komen meer erfelijke aandoeningen voor dan bij kruisingen, ook wel bastaards of vuilnisbakkenras genoemd. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft laten uitvoeren door de Universiteit Utrecht en dat zij 27 mei 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

2014-05-27 aanbiedingsbrief-bij-onderzoeksrapport-incidentie-van-schadelijke-raskenmerken-en-erfelijke-gebreken-bij-populaties-van-gezelschapsdieren

2014-05-27 onderzoeksrapport-incidentie-van-schadelijke-raskenmerken-en-erfelijke-gebreken-bij-populaties-van-gezelschapsdieren
De Chihuahua, de Franse Bulldog, de Labrador en de Perzisch kat

2014-04-04 kamerbrief-over-toezeggingen-notaoverleg-dierenwelzijn
De kamer wordt geinformeerd over: Huisvesting van konijnen, De ‘kip van morgen’,
Nummer 144 op dierenambulances en het keurmerk “Diervervoer”;Overzicht onderzoek dierenwelzijn; Overzicht onderzoek vissenwelzijn; Stand van zaken onderzoek incidentie erfelijke gebreken en schadelijke raskenmerken; Actieplan Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij; maatregelen impulsaankopen; Gesprek met textiel- en kledingssector over angorawol en wasbeerhondenbont; ‘Verantwoord Honden Houden’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden; Een aparte Officier van Justitie voor dierenwelzijn;

13-03-2014 Vogelgriep in Bruchem
In Bruchem is bij een pluimveebedrijf met ruim 10.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.

27-02-2014 Vogelgriep in Swifterbant
In Swifterbant (Flevoland) is bij een pluimveebedrijf met circa 40.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.

Persberichten 2013

15-12-2013 Bijenmakelaar voor imkers
Er komt een ‘bijenmakelaar’ om kennis van imkers over bijengezondheid te vergroten. Deze bijenmakelaar zal ervoor zorgen dat beschikbare wetenschappelijke kennis bij trainers van cursussen voor imkeropleidingen terechtkomt. Ook zal de bijenmakelaar als taak hebben het bevorderen van het uitwisselen van kennis tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden. Hij of zij zal in het groene onderwijs het invoeren van lesmodules over bijengezondheid bevorderen.

In Scheemda (Groningen) is bij een biologisch pluimveebedrijf met rond 12.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.

30-11-2013 Vogelgriep in St Annen
In Sint-Annen (Groningen) is bij een pluimveebedrijf met rond 10.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.

04-10-2013 Nieuwe stappen in vergroten dierenwelzijn
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zet nieuwe stappen in het verbeteren van het dierenwelzijn voor landbouwdieren en gezelschapsdieren. Zo komt de sector bijvoorbeeld met een fokprogramma om dieren meer natuurlijk te laten bevallen. Nu kunnen door het fokken sommige landbouwdieren en hondenrassen enkel via keizersnedes jongen krijgen. Daarnaast komen er regels voor de verkoop van huisdieren. De hoge ambities van Nederland zouden ook hun weerslag moeten krijgen in Europese regels. Dit is niet allen belangrijk voor eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de EU, maar ook voor de verbetering van het dierenwelzijn in andere EU-landen.

19-06-2013 Zoogdierenlijst voor verminderen dierenleed
Het houden van en handelen in wasberen, bergkangoeroes en andere zoogdieren is per 2014 verboden om dierenleed te verminderen en welzijnsschade te voorkomen. Honden, katten, konijnen en landbouwdieren als koeien en varkens mogen wel door bedrijven of particulieren worden gehouden.

09-06-2013 Verbod op afknippen snavels, dierenwelzijn pluimvee vergroot
Er komt een einde aan het afknippen van snavels om zo het dierenwelzijn van jaarlijks 56 miljoen hennen, hanen en kalkoenen te vergroten. Vanaf 2018 komt er een verbod in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

01-06-2013 Vogelgriep in Leusden
In Leusden is bij een pluimveebedrijf met 11.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H7 variant.

21-03-2013 Onderzoek erfelijkheid Labrador Retriever en Perzische Kat 
De Labrador Retriever en de Perzische kat worden toegevoegd aan het onderzoek naar schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij honden en katten. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
 

01-04-2013 wordt het chippen van honden verplicht. Dit betekent dat pups geboren vanaf die datum moeten worden gechipt binnen zeven levensweken.

12-02-2013 Europese Commissie wil beperking gewasbeschermingsmiddelen
De Europese Commissie (EC) wil het gebruik van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen beperken vanwege risico voor bijen. Het gaat om drie neonicotinoïden. Deze middelen mogen dan niet meer gebruikt worden bij gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen, zoals bijvoorbeeld maïs. Ook wil de EC de verkoop en het gebruik van met deze stoffen behandeld zaad verbieden.