mevrouw dr. Kathalijne Visser

symppsium The animal point of view spreker Kathalijne VisserKathalijne Visser, onderzoeker dierenwelzijn; Wageningen UR Livestock Research
                   

Welzijn vanuit het paard gezien

Op weg naar het PVH-symposium ‘Welzijn vanuit het dier gezien’ dacht ik nog: ‘heel benieuwd naar het publiek dat op dit symposium afkomt’.

Met enige regelmaat geef ik lezingen, gastlessen of wetenschappelijke presentaties op internationale congressen; in al deze gevallen kan ik van te voren goed inschatten wat het publiek is. Vandaag was dat wel anders. Honden en kattenliefhebbers, hebben die wat met paarden? Eén ding wist ik wél zeker, het zijn vast echte dierenliefhebbers die veel over hebben voor hun dier, dat is altijd een leuk publiek! Tot mijn verrassing stak ruim een derde van het publiek de hand op, op mijn vraag wie er regelmatig met paarden in aanraking kwam.

Ook in de paardenhouderij is momenteel veel aandacht voor het welzijn. Naar aanleiding van het verschijnen van de Nota Dierenwelzijn, is de sector paardenhouderij opgeroepen om actie te ondernemen om het welzijn van paarden te verbeteren. Dat klinkt voor veel mensen misschien als een luxe probleem: we houden immers toch van paarden, het is voor ons geen productiedier, dus waarom zou het welzijn dan niet in orde zijn? Wel, misschien wel juist daaróm.

Tijdens het symposium heb ik het publiek meegenomen in de wereld van verschillende paardenliefhebbers, er blijken namelijk grofweg 4 typen paardenliefhebbers te bestaan. Ze verschillen vooral van elkaar voor wat betreft de tijd die ze aan paarden besteden en wat ze weten over het welzijnsvriendelijk houden van paarden. Vervolgens heb ik laten zien hoe we, vanuit het paard gezien, welzijn zouden kunnen beoordelen. Daarvoor loopt nu een groot landelijk onderzoek naar paardenwelzijn (welzijnsmonitor paardenhouderij). Hierbij wordt, naar analogie van het Europese Welfare Quality project, gezocht naar de belangrijkste kenmerken, gemeten aan het paard, waarmee we welzijn kunnen beoordelen. Voorbeelden zijn een gedragsreactie en afwijkingen in de gezondheid paarden. Uit het feit dat dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EL&I, de Dierenbescherming en de verschillende organisaties in de sector paardenhouderij, blijkt wel hoe zeer paardenwelzijn in de spotlight staat.

Dit is de tweede column in een reeks naar aanleiding van het PVH-symposium ‘Welzijn vanuit het dier gezien’.

Kathalijne Visser