mevrouw drs. Eline Teygeler

Eline Teygeler, Tinley gedragstherapeut voor dieren / Coordinator Tinley Opleidingen
pasfoto Eline

Scheiden kittens: bevordert eenzijdige kijk extreme besluitvorming?

Als leden van de werkgroep katten van het Platform Verantwoord Huisdierbezit hebben we reeds een aantal keren de discussie gevoerd over het scheiden van kittens van moeder en nestgenoten.

Bij het nemen van beslissingen is het een psychologisch fenomeen dat als er veel leden in een groep eenzelfde standpunt delen, de uiteindelijke beslissing extremer kan zijn dan realiteit gewenst is. De samenstelling van de groep is dus essentieel en het aanbieden van verschillende standpunten ook, alvorens een zo goed mogelijk besluit kan volgen.

In de discussie over het scheiden van kittens zijn vaak twee ‘extremen’; het scheiden op leeftijd van wettelijke zeven weken, of zo lang mogelijk bij de nestgenoten blijven (13-16 weken). Beide standpunten zijn best eenzijdig. Zo kunnen kittens met zeven weken weg, maar missen wel belangrijke zaken. Kittens kunnen ook tot dertien weken bij nestgenoten en moeder blijven, echter het voordeel kan ook weer nadelen opleveren. Het fascinerende aan gedrag is, dat de ontwikkeling van een kitten niet altijd precies voorspelbaar verloopt. Gedrag van een dier is afhankelijk van vele factoren. De verschillende factoren zijn mijn inziens goed aan bod gekomen tijdens het PVH symposium ‘Scheiden doet lijden’ Aanwezigen hebben kennis gemaakt met de complexiteit van dit vraagstuk en gezien dat er over sommige belangrijke thema’s te weinig kennis en onderzoek beschikbaar is, om een standpunt te kunnen onderbouwen.

In het werkveld is er echter wel veel ervaring; ervaring van asielen, fokkers, gedragsdeskundigen en dierenartsen. Het is zeker zinvol om deze ervaringen mee te nemen in besluitvorming, immers de wetenschap loopt soms achter. Het probleem met ervaringen kan echter zijn, dat ze ‘gekleurd’ zijn. Zo is het menselijk om bepaalde ideeën en verwachtingen te hebben en onbewust op zoek te gaan naar informatie die deze verwachting steunen. Al met al een moeilijke taak om te komen tot een nieuwe wettelijke minimum leeftijd; zowel katten als mensen zijn fascinerende wezens.

Eline Teygeler