Algehele I&R-plicht (mei 2006)

Standpunten en visies

De stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit pleit voor een, door de overheid verplichte, identificatie en registratie (I&R) van honden en katten. Daarmee kunnen alle fokkers, handelaren en eigenaren op hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun dieren worden aangesproken. Dat maakt het bovendien mogelijk hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij.

In al de situaties waarin dierenwelzijn en maatschappelijk aanvaardbaar gedrag van huisdieren aan de orde is, heeft de overheid telkens weer aangegeven dat dit de verantwoordelijkheid is van de sector. Die verantwoordelijkheid wil de sector graag dragen, echter, de sector kan dat slechts met degenen die open en transparant willen werken.

Waar het honden betreft, de soort die het dichtst bij de mens staat, worden met enige regelmaat (terecht of ten onrechte) zaken in de pers gemeld waar de sector en de overheid geen grip op hebben. Het betreft tekorten in welzijnssituaties van de dieren en leed voor mensen waarin honden betrokken zijn waarvan de herkomst niet te achterhalen is. Voor de sector zijn alleen de ‘goedwillenden’ te bereiken, degenen die zich bekend willen maken als fokker, handelaar, eigenaar en hun dieren laten chippen en registreren.

Alleen als de overheid bereid is om over te gaan tot het instellen van een algehele plicht tot identificatie en registratie kan de sector haar deel van de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de honden en de belangen van de maatschappij invullen.