PVH Standpunt inzake het scheiden van kittens van de moeder en nestgenoten:

Kittens mogen niet eerder dan op de leeftijd van 9 weken weggehaald worden gescheiden van de moeder en nestgenoten.
Voor raskatten geldt daarbij een leeftijd van minimaal 13 weken.

Het PVH  heeft op verzoek van het Ministerie van E.L.&I. gereageerd op de concept-AMvB’s van de wet Houden van Dieren.
Reactie op het WUR rapport ‘Houden van Dieren’ 30-03-2010

Het komen tot de optimale leeftijd om kittens van hun moeder en nestgenoten te scheiden.

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties heeft het ministerie de WUR opdracht gegeven om een advies uit te brengen over het scheiden van dieren. In dit advies (WUR-rapport 428) concluderen de samenstellers dat voor kittens ‘scheiden op de leeftijd van 7 weken’ best wel aanvaardbaar is. Daarmee gaat men voorbij aan het standpunt dat de sector in deze in neemt, het PVH-advies was minimaal 9 weken.

Het PVH heeft hierop opnieuw gereageerd op 30-04-2011 
2011-04-30-reactie-nav-WUR-rapport-428-Katten
Een belangrijk argument daarbij is dat er in WUR-rapport 428 geen aandacht is voor het advies van de European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) inzake de leeftijd van kittens waarop deze kunnen worden ingeënt, http://www.abcd-vets.org/guidelines/index.asp ). lees verder
Ter zijde wordt in rapport 428 van de WUR bij de keuze voor een minimale scheidingsleeftijd van 7 weken verwezen naar de uitzonderingssituaties (de zwerfkittens, de ernstig zieke moederdieren en de extreem slechte leefomstandigheden voor de kittens). In die gevallen moet een afweging plaats vinden tussen het welzijnsbelang van het individuele dier versus de omstandigheden waaronder een eventuele scheiding tussen kittens en moederdier moet plaats vinden. Dat kan betekenen dat moet worden afgeweken van de hierboven genoemde leeftijden van kittens.