Standpunt PVH inzake werkwijze van Cesar Millan (2011)

Het PVH heeft in 2006 al een duidelijk standpunt ingenomen over de werkwijze van dhr. Millan. Het PVH is van mening dat de gehanteerde methode voor de opvoeding en training van honden nodeloos gebruik maakt van middelen (o.a. stroomband, slipband en prikband) die inbreuk maken op het welzijn van het dier. Dat is in strijd met de uitgangspunten van het PVH.
Uit recente berichten blijkt dat daarin geen verandering is gekomen. Het PVH ziet dus geen aanleiding het eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

Verwijzing naar persbericht inzake de petitie uit 2006
Verwijzing naar motivatie afwijzen werkwijze.