Persbericht 28 juni 2006

SBS6 programma ‘De opvoedpolitie voor dieren’ moet van de buis!

Namens de Nederlandse organisaties van gedragsdeskundigen, op het gebied van kynologie, dierenbescherming, onderzoek en onderwijs, roept het Platform Verantwoord Huisdierenbezit in Barneveld, televisiezender SBS6 met een petitie op om de uitzendingen van de Amerikaanse versie van het programma ‘De opvoedpolitie voor dieren’ met hondentrainer Cesar Millan te staken. Zij vinden dat hier gebruik wordt gemaakt van uiterst dieronvriendelijke methoden die al jarenlang door onderzoek zijn achterhaald. De gepropageerde methoden kunnen schade toebrengen aan de relatie van kijkers met hun hond en resulteren in gevaarlijke situaties met veel dieren- en mensenleed. In de Verenigde Staten loopt momenteel een aanklacht tegen Millan. Op internet (www.axci.nl) hebben binnen enkele dagen al bijna 500 personen en organisaties de petitie ondertekend. SBS6 heeft tot nu toe niet gereageerd op het verzoek.

Voor informatie:

Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Barneveld
info@huisdieren.nu

Organisaties die op dit moment de petitie hebben ondertekend:

Federatie Hondensport Nederland
Genetic Counselling Services
Hondenbescherming
Kon. Ned. Jagersvereniging
Kon. Ned. Kennelclub KNK Cynophilia
Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde
Kynologen Vakbond Nederland KVN
Kynologisch Adviesbureau DogVision
Kynotrain Nederland
Martin Gaus Gedragscentrum Nederland
Ned. Ver. Instructeurs Hondenopvoeding en –opleiding O&O
Ned. Ver. voor Gedragstherapeuten voor honden Alpha
Platform Verantwoord Huisdierenbezit
Practical Training Centre PTC+, Barneveld
Quiebus Kynologisch Centrum
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
Sophiavereeniging (tot bescherming van dieren)
Tinley Kynologisch Adviesbureau
Van Hall Instituut, Leeuwarden
Vriendenkring BAND
Wageningen Universiteit en Research Centrum,Adaptation Physiology Group