Waarom zijn wij toch zo tegen de methodes van Cesar Millan? Deze vraag krijgen wij vaak te horen.

Meestal merken hondenbezitters op: Het werkt toch? Dus wat is er dan niet goed aan? Ik zal proberen dit zo goed mogelijk uit te leggen, mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Natuurlijk werkt het, zeker als er van te voren een selectie wordt gemaakt welke hond in aanmerking komt voor de behandeling, namelijk die honden die onzeker zijn.
Een werkelijk offensieve agressieve hond zou deze correcties namelijk niet pikken en dan heb je een zeer korte uitzending.

Een hond gewenst gedrag aanleren duurt langer dan een hond vermijdingsgedrag laten vertonen. In het eerste geval zoek je de oorzaak van het probleemgedrag en zet je daarvoor een juiste therapie in zodat het ongewenste gedrag wordt omgezet in gewenst gedrag, het gevolg is een hond en eigenaren die weer van elkaar kunnen genieten en een hond die zich zoveel beter voelt waardoor het ongewenste gedrag niet meer voorkomt.
In het tweede geval corrigeer je fysiek het ongewenste gedrag, de hond zal vermijdingsgedrag gaan vertonen en vertoont daardoor het ongewenste gedrag niet meer echter de hond vertoont wel stress en angst en wordt in zijn/haar totale welzijn aangetast. Eigenaren moeten dan echter wel weten hoe je deze signalen ziet bij een hond en dat weten de meeste niet en dat is logisch omdat ze geen opleiding hebben gevolgd om hun hond te kunnen “lezen”.

Deze manier van leren gaat bij mensen precies hetzelfde, zet twee kleutertjes neer leer hen af om buiten de lijntjes te kleuren.
We laten kleutertje 1 dit leren op de eerste manier en kleutertje twee op de tweede manier, dit ziet er als volgt uit:
Als kleutertje 1 buiten de lijntjes kleurt gebeurt er niets, als deze binnen de lijntjes kleurt wordt hij beloond.
Als kleutertje 2 buiten de lijntjes kleurt wordt hij fysiek en verbaal gestraft.
Kleutertje 2 leert heel snel om binnen de lijntjes te kleuren ( hij wil namelijk de pijn/straf vermijden), hij vindt kleuren verschrikkelijk, hij vindt jou verschrikkelijk en vertrouwt heel snel niemand meer en wordt dus in zijn totale welzijn aangetast.
Kleutertje 1 zal er wat langer over doen om binnen de lijntjes te kleuren, hij vindt kleuren geweldig, hij vind jou geweldig en heeft een heel leuk leven.

We leven in een vrij land dus aan jou de keus, wat kies jij voor het welzijn van je hond?

Ook wordt in de methode van Millan gebruik gemaakt van een geluidje gekoppeld aan de pijnprikkel. Je hoort hem vaak een sisssss geluid maken. Ook dit is weer slim bedacht om zo een hond onder controle te houden als het correctie materiaal eraf is. Hoe dit werkt? Ik zal nogmaals een vertaling geven naar ons mensen, dit om het duidelijker te maken hoe deze leerprincipes werken. Als je een klap voor je hoofd krijgt dan zal je na een paar keer wegduiken als die hand er aan komt, je koppelt namelijk het naderen van de hand aan de pijn die erop kan volgen. Als ik een bel laat horen en direct daarna of tegelijkertijd geef ik je een klap dan zal je om de pijn te vermijden direct stoppen en stil blijven staan/liggen of in elkaar duiken als je het geluid hoort in de wetenschap dat dit gevolgd kan worden door pijn.
Sommige honden zie je letterlijk bevriezen van angst als ze het geluid horen.

Jammer genoeg is dit nog niet alles, deze methoden zorgen er ook voor dat uw hond weet dat u geen roedelleider bent en dit ook nooit zal worden, uw hond leeft dus in een onbeschermde, onveilige omgeving. Hoe kan dit?

Een goede roedelleider heeft een zeer belangrijke taak, hij/zij zorgt voor rust en beschermd de lagere in de roedel.
Als er gevaar dreigt van buiten de roedel dan zal een goede roedelleider de lagere ALTIJD beschermen en als het nodig is zal hij fysiek of verbaal ingrijpen als een lagere in de roedel bedreigd wordt door iets/iemand van buiten de roedel.
Laat u dus iemand van buiten de roedel uw hond corrigeren dan bent u in de ogen van iedere hond niet capabel om uw roedel te beschermen, een goede roedelleider zou dit NOOIT laten gebeuren. De relatie tussen de eigenaar en de hond wordt dus door buitenstaanders die dit soort methodes hanteren, totaal verstoord!!!!

Verder is het zo dat de lagere de hogere in de roedel nadoen, dit heet gedragsynchronisatie.
Stel u staat boven uw hond en u laat geen ander deze methode toepassen met uw hond maar u gaat zelf op deze manier aan de slag met uw hond. Dan leert u nu dus aan uw hond hoe je met de lagere in de roedel omgaat, dat agressie inzetten een “normaal” communicatiemiddel is binnen uw roedel. Wees dan ook niet verbaasd als uw hond ditzelfde gedrag gaat inzetten naar mensen, kinderen en honden die volgens hem/haar lager zijn in rang.
Dus iedere stemverheffing van u is hetzelfde dreiggedrag als een hond die gromt.
Als u uw hond fysiek corrigeert (een tik, in zijn nek pakken, een ruk aan een slipketting enz.) bedenk dan dat een hond geen handjes heeft, als hij/zij deze fysieke correcties overneemt kan deze dat alleen doen met zijn bek.

Het kan gelukkig allemaal anders, je kan corrigeren op een normale agressieloze manier, je kan ongewenst gedrag (meestal aangeleerd/ontstaan door verkeerde adviezen en/of miscommunicatie tussen mens en hond) in 90% van de gevallen zonder al te veel moeite keren. Honden zijn zoveel toleranter dan mensen en gaan graag mee in de verandering en zijn dan weer helemaal blij en tevreden met de mensen in “hun” roedel. Zij zijn overgeleverd aan ons, wij bepalen hoe hun leven er uit ziet. U heeft toch voor een hond gekozen omdat u veel van honden houdt? Kies dan nogmaals voor uw hond en laat u niet allerlei commerciële praatjes aanleunen die heel goed zijn voor de portemonnee van die persoon maar ten koste gaan van het welzijn van uw hond en meestal uiteindelijk van het gezin.

Onze honden liegen niet zij vertellen u precies wat ons gedrag bij hun doet, vinden ze het leuk? Worden ze bang? Raken ze in de stress? U bent in staat dit allemaal in korte tijd te leren zien een mens kan makkelijk hondentaal leren een hond kan maar zeer beperkt mensentaal leren.