Samenvatting Samenwerken aan behouden, het moet!!

‘Nu hebben wij Hollanders, met Holland bedoel ik, waar wij zitten nietwaar,
niet de gewoonte om,
geconfronteerd met een probleem, zo’n probleem op te lossen.
Dat doen wij niet graag. Wij stichtten liever één commissie…
en die commissie, ook niet lui, formeert terstond een subcommissie.
En dan gaan allen naar bed met het besef dat er toch iets gebeurd is…,’

(Godfried Bomans)

Van regen wordt u nat. Wanneer u geen paraplu boven uw hoofd houdt, of hoofddeksel als hoed of pet gebruikt, houdt u uw hoofd niet droog. Als de wind waait, valt de regen schuin naar beneden, is er geen wind, kunt u erover twisten of de regen recht naar beneden valt, of dat u rekening dient te houden met de stand van de maan en de zon en dat soort dingen meer, maar de conclusie blijft, van regen wordt u nat.
U moet zich voorstellen dat u gevraagd wordt hierover een voordracht van 40 minuten te houden: samenwerken, gemeenschappelijk werken aan één taak, omdat het moet! In een zaal vol eigenzinnige dierhouders en behouders die zich dit heel goed realiseren aangezien zij vaak vanuit een geheel eigen visie niet anders verkondigen dan dat, maar juist vanwege die geheel eigen visie niet zelden lijnrecht tegenover elkaar staan.
Deze sector heeft een samenwerkingsconcept nodig waarin deze uiteenlopende visies een plaats krijgen op een wijze dat de taak die de betrokken organisaties zich stellen ook werkelijk gericht kan worden op doen in plaats van agenderen. Er komen steeds meer voorbeelden voorhanden waarbij dit goed gaat; het aantal initiatieven dat spaak loopt vanwege het ontbreken van een passend concept is echter vele malen groter.
Dit leidt tot onnodige verspilling van fondsen, inzet van betrokken personen en organisaties en tot gemiste kansen op het terrein van behoud en herstel van biodiversiteit. Na een introductie over de bescherming van bedreigde dieren op basis van de Convention on Biological Diversity zal met innovatieve voorbeelden worden ingegaan op de mogelijkheden die dit verdrag biedt als leidraad voor betere samenwerking.